Alžbeta Čečková, Finanzpartner: „Pomáham ľuďom objaviť vlastný obchodný potenciál“

PhDr. Alžbeta Čečková je aktívnou podnikateľkou už viac ako dvadsaťosem rokov, počas ktorých spolupracovala s viacerými domácimi i medzinárodnými spoločnosťami. V segmente finančných služieb má viac ako štrnásťročné odborné skúsenosti. Svoju pracovnú kariéru začala na pozícii obchodného zástupcu, postupne prešla celým kariérnym rebríčkom až k vrcholovým pozíciám riaditeľky obchodnej siete. Od roku 2012 pôsobí v…