Našu rodinu tvorí skupina odborníkov s dlhoročnou praxou.

V spoločnosti Finanzpartner veríme, že finančné služby sú predovšetkým o osobných vzťahoch a vzájomnej dôvere. Našu rodinu tvorí skupina odborníkov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v obore, ktorí stále veria v slušnosť, poctivú prácu a férové podnikanie. Bude nám cťou, ak sa rozhodnete využiť náš talent a vedomosti k obchodnej spolupráci alebo zhodnoteniu osobných financií.

JUDr. Eduard NAGY

JUDr. Eduard NAGY

Pozícia: Predseda predstavenstva a zakladateľ spoločnosti Finanzpartner, a.s.

Životné motto: „Sústreď sa a nebuď hlúpy“.

Odborná prax a skúsenosti: Advokátske kancelárie v Bratislave a Prahe, riadenie vlastných spoločností v oblasti realít, poradenstva, zdravotníctva a financií

Zameranie na právo finančného trhu, obchodné právo, nehnuteľnosti a transakčné právo.

Zodpovednosti: Vedenie, plánovanie a tvorba firemnej stratégie, marketing, financie a zmluvné vzťahy

Ing. Igor ČEČKO

Ing. Igor ČEČKO

Pozícia: Generálny riaditeľ Finanzpartner, a.s.

Životné motto: “Ste tam, kde ste, pretože to je práve to miesto, kde chcete byť.”

Odborná prax a skúsenosti: Financie, obchod, vedenie, budovanie a rozvoj obchodnej siete, marketing

Zodpovednosti: Produktová stratégia, akvizície, nábor a strategické partnerstvá

Tomáš NAGY

JUDr. Tomáš NAGY

Pozícia: Riaditeľ realitnej divízie Finanzpartner, a.s.

Životné motto: „Ak niečo ani nezačneš, nečakaj, že sa Ti to podarí“.

Odborná prax a skúsenosti: Medzinárodné advokátske kancelárie v Prahe, vlastné spoločnosti v oblasti realít a poradenstva

Zameranie na právo nehnuteľností, real estate development

Zodpovednosti: Vedenie, plánovanie a stratégia,
budovanie pobočkovej a obchodnej siete realitnej divízie Finanzpartner a príprava developerských projektov

Mgr. Dušan ZABÁK

Mgr. Dušan ZABÁK

Pozícia: IT manažér Finanzpartner, a.s.

Životné motto: „Nejde o to, čo máme v živote, ale o to, kto je v našom živote dôležitý.“

Odborná prax a skúsenosti: Manažment informačných systémov, obchodná činnosť

Zodpovednosti: Informačný systém, web, eshop, emaily, klientské prístupy do FP systémov

JUDr. Martina NAGY KOTRBOVÁ

JUDr. Martina NAGY KOTRBOVÁ

Pozícia: Predsedníčka dozornej rady Finanzpartner, a.s

Životné motto: „Všetko zlé je na niečo dobré.“

Odborná prax a skúsenosti: Advokátske kancelárie v Bratislave, od 2009 budovanie centrály a procesov Finanzpartner

Zameranie na právo finančného trhu

Zodpovednosti: Vedenie a budovanie centrály Finanzpartner, Compliance, zastupovanie pred NBS a inými orgánmi finančného trhu

Mgr. Marcela ONDUŠOVÁ

Mgr. Marcela ONDUŠOVÁ

Pozícia: Produktová manažérka a špecialista vzdelávania Finanzpartner, a.s.

Životné motto: „Nie okolnosti, ale naša REAKCIA na okolnosti rozhoduje o tom, či sme šťastní a úspešní v živote.“

Odborná prax a skúsenosti: Ľudské zdroje v FMCG sektore a verejnej správe, vzdelávanie a lektorstvo vo vlastnej spoločnosti, finančníctvo, poisťovníctvo, sprostredkovanie, obchod a podpora obchodu

Zodpovednosti: Produktové a procesné poradenstvo, tvorba obsahu vzdelávania a rozvoja v e-learningu, podpora na servis zmlúv životného poistenia a zmlúv SDS/II. pilier

Simona DOVJAKOVÁ

Simona HERČÚTOVÁ

Pozícia: Dátová analytička a špecialistka podpory obchodu

Životné motto: „To, čo urobíš dnes, môže zlepšiť všetky Tvoje zajtrajšky.“

Odborná prax a skúsenosti: Koordinácia obchodného oddelenia, podpora obchodnej siete, hospodárska správa

Zodpovednosti: Práca s databázami, analýza dát, reporting, definícia produktov a výpočtu provízií v IS Finis, provízie, registrácie v bankách, prístupy, OFV a OS

Miroslava TOMSÓ

Miroslava TOMSÓ

Pozícia: Back Office Specialist

Životné motto: „Všetko je výzva“.

Odborná prax a skúsenosti: Obchod, administratíva, podpora predaja

Zodpovednosti: Administratíva, spracovanie produkcie a typovanie zmlúv, riešenie nedostatkov

Vratislav KOTRBA

Vratislav KOTRBA

Pozícia: Back Office Specialist

Životné motto: „Keď netrénujete, pamätajte si, že niekto iný trénuje, a keď sa s ním stretnete, tak vás porazí.“

Odborná prax a skúsenosti: Obchod, management, administratíva

Zodpovednosti: Personalistika, správa a vyplácanie provízií, účtovníctvo, licencovanie agentov v NBS

Ľudovít FRANTA

Ľudovít FRANTA

Pozícia: Idea maker/marketingový dizajnér Finanzpartner, a.s.

Životné motto: „Nevzdávať sa.“

Odborná prax a skúsenosti: Riadenie IT projektov,
krízový manažment, navrhovanie marketingových stratégii, offline dizajnovanie pracovného prostredia

Zodpovednosti: Marketingové a PR smerovanie spoločnosti, navrhovanie dizajnovo-ideových riešení,
IT konzultácie

Lukáš PORUBČAN

Lukáš PORUBČAN

Pozícia: Marketingový špecialista a grafik Finanzpartner, a.s.

Životné motto: „Urob dnes niečo, za čo Ti bude Tvoje budúce JA vďačné.“

Odborná prax a skúsenosti: Cez deň sa už 10 rokov venujem kompletnej správe informačných systémov pre 15 zákazníkov na Slovensku, v noci sa mením na IoT špecialistu, grafika, a vývojára zariadení pre smart domácnosti

Zodpovednosti: Marketingový špecialista, grafické spracovanie odborných a interných materiálov