PhDr. Alžbeta Čečková je aktívnou podnikateľkou už viac ako dvadsaťosem rokov, počas ktorých spolupracovala s viacerými domácimi i medzinárodnými spoločnosťami. V segmente finančných služieb má viac ako štrnásťročné odborné skúsenosti. Svoju pracovnú kariéru začala na pozícii obchodného zástupcu, postupne prešla celým kariérnym rebríčkom až k vrcholovým pozíciám riaditeľky obchodnej siete. Od roku 2012 pôsobí v spoločnosti Finanzpartner, a.s., dnes už na pozícii Partner a zároveň je aj členkou dozornej rady tejto spoločnosti. Alžbeta Čečková je okrem úspešnej finančnej riaditeľky aj matkou troch dcér a zakladateľkou charitatívneho občianskeho združenia Veselé chobotničky o.z.

1. Pani Čečková, vaša pracovná kariéra viedla z pozície obchodníčky až po najvyššie riaditeľské posty. Ak sa dnes obzriete, čo boli kľúčové momenty a poznatky, ktoré ste na tejto ceste získali?

„V oblasti finančných služieb pôsobím prakticky celý svoj život. Začala som veľmi skoro, ihneď po skončení strednej školy. Už vtedy som inklinovala k tomu, aby som sa spoliehala iba sama na seba a svoje schopnosti. Ak ste napríklad zamestnancom veľkej nadnárodnej firmy, z vašich schopností profituje predovšetkým váš zamestnávateľ. Ja som chcela pracovať ako sa hovorí „sama na seba“. Ako dvadsaťročná som podnikala v obchodných spoločnostiach, ktoré vychádzajú z princípov sieťového marketingu. Asi ako každý mladý človek, mala som veľký zápal a snahu učiť sa. Mám jednoduchú životnú filozofiu, ktorá spočíva v nasledovaní úspešných ľudí. Učte sa od najlepších, sledujte ich správanie a počúvajte, čo hovoria. Svojou snahou a s dobrými obchodnými výsledkami som postupovala na manažérske pozície. Niekde v tomto období prišlo i rozhodnutie vstúpiť do sektora finančných služieb. Toto rozhodnutie som nikdy neoľutovala, nakoľko kombinuje prácu so zaujímavými ľuďmi a pomoc rodinám so zabezpečením lepšej finančnej budúcnosti.“

2. Čo dnes tvorí hlavnú časť vašej pracovnej agendy? V čom spočíva vaša špecializácia?

„Ak by som mala odpovedať čo najjednoduchšie, povedala by som, že manažovanie ľudí. Akési usmerňovanie spolupracovníkov a ich obchodného potenciálu. Ešte počas pôsobenia v oblasti sieťového marketingu som spolu so svojimi kolegami vybudovala nákupné spoločenstvo s viac ako
38-tisíc registrovanými členmi a spolupracovníkmi. V ďalších rokoch som v medzinárodnej spoločnosti Salve Finance zastávala pozíciu riaditeľky obchodnej siete, pričom som zodpovedala za viac ako 1 200 spolupracovníkov. Spoločnosť Finanzpartner, v ktorej dnes pôsobím, má viac ako 100-tisíc klientov a obchodné kancelárie v 45 mestách po celom Slovensku. Ak tieto počty kumulatívne spojíme, počas svojej kariéry som priamo či v sprostredkovanom kontakte oslovila desiatky tisíc ľudí. Dnes sa už venujem hlavne náborovým aktivitám, v rámci ktorých hľadáme nových spolupracovníkov. Naša spoločnosť Finanzpartner má ambíciu rastu a k spolupráci prizýva jednotlivcov i celé maklérske skupiny. Svoju špecializáciu by som definovala tak, že pomáham ľuďom odomykať ich vlastný obchodný potenciál, objavujem v nich skryté talenty. No a potom je tu samozrejme tá denná rutina – organizačné zabezpečenie predajných sietí, semináre a workshopy, obchodné schôdzky a pracovné stretnutia vo všetkých kútoch Slovenska. Na konci dňa je to však vždy o stretávaní sa s ľuďmi.“

3. Spoločnosť Finanzpartner v minulosti prebrala veľkú sieť interného makléra zahraničnej poisťovne Aegon. Išlo o pomerne významnú obchodnú transakciu. Ako na ňu spomínate?

„Spoločnosť Finanzpartner vznikla v roku 2008. Za viac ako desaťročie pôsobenia na trhu významne expandovala čo sa týka počtu klientov i spolupracovníkov. Naše dobré obchodné výsledky nám umožňujú i dnes, aby sme rástli. Zo spojenia so sieťou Aegon Partner sa osobne veľmi teším. Holandská značka Aegon pôsobila na Slovensku viac ako 15 rokov a celosvetovo patrí k najvýznamnejším spoločnostiam ponúkajúcim finančné služby, investičné produkty či dôchodkové zabezpečenia. V tejto akvizícií som videla obrovský obchodný potenciál, navyše sme si boli veľmi podobní i hodnotovo. Spolu s manažmentom spoločnosti bolo mojou úlohou zabezpečiť, aby z tohto spojenia profitovali samotní klienti, rovnako ako aj noví spolupracovníci. Tým sme ponúkli motivujúce pracovné podmienky a prístup k inovatívnym online službám. Digitalizáciu služieb vnímam ako kľúčovú pre úspešné podnikanie. Ja sama však pozorujem, že klienti pri výbere finančných služieb aj naďalej uprednostňujú priamy a osobný kontakt s človekom. Som presvedčená, že kontakt tvárou v tvár má stále najvyššiu pridanú hodnotu.“

4. Spolupracujete s viac ako 50 obchodnými partnermi zvučných mien. Aké výhody prináša táto spolupráca pre klientov?

„Medzi desiatkami obchodných partnerov, s ktorými denne spolupracujem, nechýbajú banky, poisťovne či investičné domy zvučných mien. Stačí keď spomeniem také silné medzinárodné značky, akými sú Allianz, NN, Generali, Union, MetLife, VÚB, Finax či Tatra banka. Výhody pre klientov sú viaceré: v prvom rade je to prístup k rozsiahlemu a komplexnému portfóliu finančných produktov. Z jedného bodu dokážeme dnes klientom ponúknuť všetky služby k celoživotnému finančnému zabezpečeniu. Životné poistenie, cestovné poistenie, poistenie majetku, úverové služby a dôchodkové sporenie. Klientom šetríme čas a ponúkame hotové služby na kľúč. Naši makléri ponúkajú produkty šité na mieru tak, aby čo najviac zodpovedali potrebám a očakávaniam klientov. Ďalšou výhodou je prístup ku kvalitnému zmluvnému servisu či rôznym asistenčným službám. Zakaždým, keď uvažujeme o spolupráci s novým partnerom, dbám na to, aby som na stretnutiach s jeho zástupcami cítila vzájomný súzvuk. Hlavne čo sa týka etiky podnikania a prieniku spoločných hodnôt.“

5. Dnes čelíme silnej vlne inflácie a energetickej kríze. Ceny tovarov a služieb rástli dlhé mesiace rýchlym tempom. Má finančné sprostredkovanie na Slovensku v tejto situácii väčší význam?

„Áno, presne tak. Práve v takomto náročnom období má finančné sprostredkovanie a poradenstvo pre klientov ešte väčší význam. Doba je naozaj ťažká, mnohí ľudia nedokážu splácať svoje záväzky a siahajú na dlhoročné úspory. Práve v takýchto prípadoch vieme klientom ponúknuť odborné poradenstvo, ktoré môže viesť ku konsolidácii osobných financií či rodinného rozpočtu. Na každú zložitú situáciu sa nájde riešenie. Ako však zvyknem svojim klientom hovoriť ja sama, vždy treba myslieť aj na budúcnosť. Ani dnes, v časoch inflácie, netreba zabúdať na ochranu vlastného zdravia a majetku prostredníctvom poistných produktov, rovnako ako na dôchodkové sporenie. Ten, kto sa bude spoliehať iba na štát, toho čaká smutná staroba. Do budúcnosti som však pozitívne naladená. História nám už veľakrát ukázala, že po každej recesii prichádza oživenie a rast.“

6. Pri manažovaní obchodných skupín zohráva najdôležitejšiu úlohu spolupráca s ľuďmi. Čo je podľa vás pri budovaní tímu najdôležitejšie a aký charakter spolupráce uprednostňujete?

„Vzájomná spolupráca je v oblasti sprostredkovania finančných služieb absolútne kľúčová. V našej brandži má rôzne podoby – jednak je to spolupráca s obchodnými partnermi, ktorá vyžaduje obojstrannú dôveru. Tú nezískate len tak, musíte ju dlhé roky budovať svojou profesionálnou prácou a odbornosťou. V ďalšej rovne je to spolupráca v rámci našej spoločnosti Finanzpartner. Vo vertikálnej línii spolupracujem s ostatnými manažérmi či partnermi, riaditeľmi a samotnými finančnými sprostredkovateľmi. Aj tu je opäť dôležitá dôvera, férovosť a to, že si človek stojí za svojím slovom. Pri budovaní tímu či spolupráci s ostatnými kolegami hľadám to isté. Spoľahlivosť, poctivosť a snahu na seba pracovať – rásť. Takisto, náš biznis je veľa aj o počúvaní. Myslím, že som pozorný a empatický poslucháč, ktorý dokáže ľudí inšpirovať a pomáhať im v napredovaní. Vo finančníctve sú niekedy naozaj dôležitejšie osobnostné predpoklady, ako napríklad pevná vôľa, chuť rásť a pracovať na svojej kariére. Všetko ostatné ľudí postupne naučíme vďaka nášmu vzdelávaciemu systému.“