Presvedčíme Vás, že sme lepší

V oblasti poskytovania finančných služieb pôsobí veľa hráčov.
Radi Vám ukážeme, v čom sme lepší,
a prečo by ste sa mali rozhodnúť pre spoluprácu práve s nami.

Pozície v našej štruktúre

Z našej ponuky obsadzovaných pozícií si vyberie naozaj každý. Či už máte záujem iba o motivujúci finančný zárobok alebo sa svojej kariére plánujete venovať naplno, chcete si vybudovať svoj vlastný tím a riadiť ľudí z pozície manažéra. Prinášame prehľad jednotlivých pozícií a príslušných výhod, ktoré naša štruktúra ponúka.

Pozícia TIPÉR

 • Príjem od 100 eur (horná výška príjmu neobmedzená, v závislosti od provízie)
 • Získa základné finančné vzdelanie
 • Sám si určuje čas a objem práce
 • Nemusí mať licenciu NBS
 • Účasť na firemných podujatiach
 • Pomoc od odborného garanta

Pozícia KONZULTANT

 • Príjem od 500 eur (horná výška príjmu neobmedzená, v závislosti od provízie)
 • Certifikácia NBS
 • Personalizovaný email
 • Prístup do WEB kancelárie
 • Možnosť garantovaného príjmu
 • Bonusy a súťaže

Pozícia MANAŽÉR

 • Príjem od 2 000 eur (horná výška príjmu neobmedzená, v závislosti od provízie)
 • Manažérska zmluva
 • Zriadenie pobočky
 • Bezplatné manažérske vzdelávanie
 • Prístup ku katalógu školení
 • Účasť na sociálnom programe

Pozícia RIADITEĽ

 • Príjem od 5 000 eur (horná výška príjmu neobmedzená, v závislosti od provízie)
 • Riaditeľská zmluva
 • Riaditeľská akadémia
 • Účasť na rade riaditeľov
 • Individuálne bonusy
 • Pozícia je dediteľná

Pozícia PARTNER

 • Príjem od 10 000 eur (horná výška príjmu neobmedzená, v závislosti od provízie)
 • Partnerská zmluva
 • Vyplácanie viac ako 90 % provízií
 • Garancia kmeňa klientov
 • Účasť na strategických rozhodnutiach
 • Podiel na zisku

V čom sme iní ako ostatní

Na Slovensku pôsobia v oblasti poskytovania finančných služieb stovky malých i veľkých spoločností. Biznis model je prevažne vždy rovnaký, založený na predaji služieb a zisku provízie. V čom sa teda líšime od ostatných? V hodnotách a princípoch, ktoré vyznávame. Férovosť v podnikaní a vzájomná dôvera medzi obchodnými partnermi tvoria základ nášho úspechu.

Sme jeden tím

Vzájomne sa podporujeme a staviame na kolegiálnej spolupráci. Pomáhame si a dôverujeme jeden druhému. Skúsení odovzdávajú svoje vedomosti nováčikom a spoločne hľadáme najlepšie riešenie pre našich klientov.

Všetci sme si rovní

V našej spoločnosti nepoznáme predsudky. Rešpektujeme každého človeka bez ohľadu na pohlavie, vek či dosiahnuté vzdelanie. Neoháňame sa vysokými funkciami či kariérnymi úspechmi. Vo firme si tykáme, s vedením otvorene diskutujeme o silných a slabých stránkach našej spoločnosti. My všetci sme rodina Finanzpartner.

Ctíme spoločné hodnoty

Každý z nás verí v poctivú službu klientovi založenú na profesionalite, odbornosti a individuálnom prístupe k ľuďom. Ctíme férovosť spolupráce, dlhoročné partnerstvá a dobré obchodné meno našej spoločnosti.

Rozhodujeme sami o sebe

Vďaka povahe našej práce si jej objem, čas, rozsah i miesto výkonu určujeme sami. Stretávame sa s klientmi, svoju prácu dokážeme vykonávať všade tam, kde je internetové pripojenie. Využívame výhody a efektívnosť moderných online riešení. Sme sami sebe pánmi.

Vzdelávame sa po celý život

Finančný sektor sa dynamicky vyvíja, a preto sa potrebujeme ustavične vzdelávať. Spolu s kolegami využívame bezplatné certifikované kurzy osobnostného rozvoja a produktové školenia, ktoré nás posúvajú vpred.

Podporujeme komunitu

O náš obchodný úspech sa delíme s našou komunitou. Dlhoročne podporujeme tých, ktorí sú odkázaní na pomoc okolia. Nie sme ľahostajní k nášmu životnému prostrediu. Vďaka online riešeniam minimalizujeme našu uhlíkovú stopu či spotrebu prírodných zdrojov. Konáme zodpovedne, mysliac na budúcnosť našich vlastných detí.

Motivujeme k úspechu

Na spoluprácu prizývame skúsených maklérov i úplných nováčikov. Ak sa bojíte kariérnej zmeny, spoľahnite sa, že Vás budeme sprevádzať. Pomôžeme Vám vykročiť na vlastnú cestu úspešného podnikania. Počítajte s nami.