Počítajte s našou pomocou

Charita a spoločenská zodpovednosť

V spoločnosti Finanzpartner sme si vedomí spoločenskej zodpovednosti voči komunite, v ktorej pôsobíme. Myslíme si, že je správne, ak sa firmy o svoj podnikateľský úspech podelia so svojím okolím. Nezištná pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, je hlavným cieľom našej nadácie. Dlhoročne sa venujeme podpore projektov z oblastí starostlivosti o zdravie, vzdelávania a športu, kultúry či pomoci sociálne slabším. Naša pomoc je určená občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, ale i jednotlivcom. V minulosti sme aktívne podporili napríklad občianske združenie Svetielko nádeje alebo neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou.

V prípade záujmu alebo tipov na konkrétne smerovanie našej podpory nás kontaktujte na emailovej adrese: finanzpartner@finanzpartner.sk

Svetielko nádeje je najstaršie občianske združenie svojho druhu, bolo založené v roku 2002 a zameriava sa na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín.

Pomoc sa delí na dve hlavné oblasti- pomoc detským onkologickým pacientom a destský mobilný hospic, ktorý je zameraný na bezplatné poskytovanie paliatívnej starostlivosti nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom v ich domácom prostredí a poskytovanie podpory ich rodinám. Okrem toho sa Svetielko nádeje usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci.