Dôchodkový systém prechádza zásadnými zmenami. Pomôžeme vám rýchlo sa zorientovať

V tomto roku sa udiali najväčšie zmeny v dôchodkovom sporení za poslednú dekádu. Zmeny zasiahli všetky tri dôchodkové piliere a týkajú sa nás všetkých. Spoločným menovateľom zmien je snaha lepšie pripraviť ľudí na dôstojnú starobu a opraviť chyby z minulosti. Pozrime sa spolu bližšie na jednotlivé legislatívne novinky. Úpravy v I. dôchodkovom pilieri Populácia na Slovensku starne a pôrodnosť dlhodobo klesá. Postupom…