Zmeny v druhom pilieri: čo, kedy a ako sa bude meniť

Začiatkom novembra schválili poslanci NR SR  druhú časť dôchodkovej reformy z dielne ministra práce Milana Krajniaka. Hlavný zámer reformy je určite správny, pretože chce korigovať chyby z minulosti. Tou bol automatický presun drvivej väčšiny sporiteľov do garantovaných fondov v roku 2013. Tomuto presunu sa vyhli iba tí sporitelia, ktorí sami aktívne požiadali o sporenie prostredníctvom negarantovaných fondov. Ako…