V roku 2021 zomrelo 73-tisíc ľudí. Najviac v novodobej histórii Slovenska

Koncom marca vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) smutnú správu o počte zomretých osôb za uplynulý rok. Hrubá miera úmrtnosti na 100-tisíc obyvateľov bola najvyššia v povojnových dejinách Slovenska v 20. a 21. storočí. Každé piate úmrtie bolo na ochorenie COVID-19. Táto smutná štatistika by mala byť zároveň mementom každého živiteľa rodiny, aby sa zamyslel nad významom životného poistenia…