Koncom marca vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) smutnú správu o počte zomretých osôb za uplynulý rok. Hrubá miera úmrtnosti na 100-tisíc obyvateľov bola najvyššia v povojnových dejinách Slovenska v 20. a 21. storočí. Každé piate úmrtie bolo na ochorenie COVID-19. Táto smutná štatistika by mala byť zároveň mementom každého živiteľa rodiny, aby sa zamyslel nad významom životného poistenia a finančného krytia pre riziko úmrtia.

Celková nadúmrtnosť v SR bola vlani na úrovni 37 %. V porovnaní s rokmi pred pandémiou, najväčší skok v raste počtu zomretých mali Prešovský a Košický kraj. Po zohľadnení počtu obyvateľov však najhoršia situácia bola v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Infekcia COVID-19 vlani zabila 15-tisíc ľudí a stala sa druhou najčastejšou príčinou smrti. Podľahol jej každý piaty zomretý na Slovensku. Za celý rok 2021 zomrelo 73,5 tisíca osôb, čo je najvyšší absolútny počet v novodobej histórii od roku 1919.

Najviac zasiahnutý bol Košický a Prešovský kraj s vyše 40 % rastom počtu úmrtí

Z pohľadu regiónov extrémne vysoké prírastky počtu zomretých sa prejavili najmä v prvom štvrťroku a potom v posledných dvoch mesiacoch minulého roka, pričom prírastky kopírovali špičky jednotlivých pandemických vĺn.

Najvýraznejší nárast počtu zomretých oproti obdobiu pred pandémiou bol v Košickom kraji (o 43 %) a v Prešovskom kraji (o 42 %). Naopak, najmenšia nadúmrtnosť spomedzi ôsmich regiónov bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji (o 32 %) a Žilinskom kraji (o 34 %).

Nezabíja len COVID-19, zdravie si ničíme predovšetkým sami

Vývoj úmrtnosti v roku 2021 bol ovplyvnený najmä vysokými počtami zomretých na COVID-19. Infekcia zabila 15-tisíc osôb, čo bolo 3,5-násobne viac ako v prvom roku pandémie. COVID-19 sa tak stal druhou najčastejšou príčinou úmrtia na Slovensku. Tou prvou sú už dlhoročne choroby obehovej sústavy. Na treťom mieste sú nádorové ochorenia. Na štvrtom a piatom mieste nasledujú choroby dýchacej a tráviacej sústavy. Všetky tieto ochorenia reflektujú predovšetkým nezdravý spôsob života v našej krajine. K hlavným a veľmi rozšíreným neduhom Slovákov patrí nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie a zlé stravovanie. V počte úmrtí na rakovinu hrubého čreva nám patrí smutné prvé miesto spomedzi európskych krajín.

Úlohou životného poistenie je finančné krytie pri strate príjmu  

Primárnou úlohou životného poistenie je poskytnúť finančné krytie pred rizikami spojenými s chorobou, poškodením zdravia a úmrtím. Ak patríte do skupiny ľudí, na ktorých finančnom príjme sú závislé iné osoby (napr. vyživované deti, starí rodičia, manžel/manželka), nemali by ste riziko predčasného úmrtia podceniť. Štúdia ŠÚSR jasne dokazuje, že Slováci umierajú častejšie a skoršie, ako v iných krajinách vyspelej Európy.

Na Slovensku zomiera značná časť ľudí ešte v produktívnom veku, pričom po sebe zanechajú nesplatené finančné záväzky (napr. hypotéku, pôžičky). Tie po smrti živiteľa ostávajú na ramenách pozostalých členov rodiny – napríklad manželke a deťoch. Finančné plnenie zo životnej poistky im môže pomôcť tieto záväzky splatiť alebo aspoň minimálne získať reakčný čas na ďalšie kroky. Rovnako môže zabrániť tomu najhoršiemu scenáru, aby rodina prišla o strechu nad hlavou.

Ako dlhoročný špecialista na finančné služby a stabilitu rodinných financií odporúčam  všetkým klientom v produktívnom veku, aby mali uzatvorené životné poistenie s krytím rizika úmrtia, závažných chorôb a invalidity. V najťažších životných chvíľach to môže byť práve vaše životné poistenie, čo podrží vašu rodinu.

Igor Čečko
generálny riaditeľ

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky, článok „V SR zomrelo v roku 2021 vyše 73-tisíc ľudí, čo bolo o 20-tisíc osôb viac ako v rokoch pred pandémiou“, publikovaný 31.03.2022 na stránke https://slovak.statistics.sk/