Daňový bonus na zaplatené úroky

Ak ste v minulom roku splácali hypotéku a máte menej ako 35 rokov, požiadajte o daňový bonus na zaplatené úroky. Oplatí sa to! Jedna z formy štátnej podpory pre bývanie mladých ľudí a rodín je i možnosť požiadať o daňový bonus zo zaplatených úrokov z hypotéky. O sumu daňového bonusu sa mladým klientom zníži vypočítaná daň z príjmov, ak splnia niekoľko podmienok. V našom…