Ak ste v minulom roku splácali hypotéku a máte menej ako 35 rokov, požiadajte o daňový bonus na zaplatené úroky. Oplatí sa to!

Jedna z formy štátnej podpory pre bývanie mladých ľudí a rodín je i možnosť požiadať o daňový bonus zo zaplatených úrokov z hypotéky. O sumu daňového bonusu sa mladým klientom zníži vypočítaná daň z príjmov, ak splnia niekoľko podmienok. V našom blogu vám ich bližšie predstavíme.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

  1. Žiadateľ musí spĺňať podmienku veku – tzn., že o úver žiadal vo vekovom rozhraní najmenej 18 a najviac 35 rokov.
  2. Žiadateľ má uzavretú Zmluvu o úvere na bývanie s účelom nadobudnutia, rekonštrukcie a údržby či výstavby nehnuteľnosti (bonus sa nevzťahuje na refinančnú alebo bezúčelovú hypotéku).
  3. Zakladaná nehnuteľnosť (dom/byt) je určená na bývanie a nehnuteľnosť stojí na území SR (nie v zahraničí).
  4. Podmienka výšky príjmu – priemerný mesačný príjem žiadateľa v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podpisu úverovej zmluvy nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Ak žiadateľ podpísal hypotéku v roku 2021, tak max. príjem je do 1 472,90 eura.
  5. Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si môžu uplatniť klienti, ktorí majú úver na bývanie poskytnutý po 31. 12. 2017.
  6. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na nehnuteľnosť.

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

Spôsob uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď:

  • u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo
  • sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Ak si žiadateľ uplatňuje daňový bonus u svojho zamestnávateľa cez ročné zúčtovanie preddavkov na daň, je povinný predložiť zamestnávateľovi do 15. 2. 2022 potvrdenie vystavené veriteľom (bankou). Tieto potvrdenia zvykne väčšina bánk posielať automaticky, zväčša ako správu do internet bankingu. Ak žiadateľ takéto potvrdenie nemá, môže o neho požiadať na pobočke banky, v ktorej čerpá hypotekárny úver.

Bližšie informácie a metodiku k podaniu žiadosti nájdete aj na stránke Finančnej správy.

Ak máte akékoľvek otázky či potrebujete so žiadosťou pomôcť, neváhajte sa obrátiť na finančných odborníkov z našej spoločnosti Finanzpartner. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli ušetriť peniaze do rodinného rozpočtu.

Finanzpartner