Finanzpartner daroval peniaze na liečbu detičiek narodených s cytomegalovírusom

Ako slovenská spoločnosť pôsobiaca na finančnom trhu každoročne podporujeme viacero dobrých a ušľachtilých projektov, tento rok okrem iných aj občianske združenie Spolu proti CMV.  Celý rok sa naša práca točí okolo financií, aby sme sa potom, na jeho konci, mohli tešiť, keď peniazmi pomôžeme tým, ktorí ich najviac potrebujú. Tri dni pred Vianocami sme navštívili občianske združenie Spolu…