Ako slovenská spoločnosť pôsobiaca na finančnom trhu každoročne podporujeme viacero dobrých a ušľachtilých projektov, tento rok okrem iných aj občianske združenie Spolu proti CMV. 

Celý rok sa naša práca točí okolo financií, aby sme sa potom, na jeho konci, mohli tešiť, keď peniazmi pomôžeme tým, ktorí ich najviac potrebujú. Tri dni pred Vianocami sme navštívili občianske združenie Spolu proti CMV, aby sme materiálne podporili detičky narodené s cytomegalovírusom, u ktorých spôsobil trvalé celoživotné následky.

Finančný dar

Zakladateľ a akcionár Finanzpartner, JUDr. Eduard Nagy, a výkonný riaditeľ spoločnosti, Ing. Igor Čečko, odovzdali šek v hodnote 1.000,- € združeniu, ktoré vzniklo ako iniciatíva rodičov a priateľov detí s diagnózou kongenitálna CMV infekcia. Financie budú použité na liečbu, terapie, rehabilitácie, zdravotné a kompenzačné pomôcky. Veríme, že aj vďaka nášmu daru prežijú statoční malí pacienti krajšie Vianoce a že sa v novom roku budú môcť tešiť z kvalitnejšej liečby. Ich rodičom a občianskemu združeniu Spolu proti CMV želáme veľa síl a odhodlania.

Čo je CMV?

Cytomegalovírus (CMV) je vírus patriaci do skupiny herpes vírusov. CMV môže byť nájdený skoro vo všetkých orgánoch ľudského tela a tiež v telesných tekutinách. Infekcia CMV nemusí mať vôbec žiadne príznaky, avšak na druhej strany môže spôsobovať veľmi vážne problémy u ľudí so zoslabeným imunitným systémom a je tiež častá príčina potratov alebo defektov u novorodencov.

Spolu proti CMV

Občianske združenie Spolu proti CMV vzniklo ako iniciatíva rodičov a priateľov detí s diagnózou kongenitálna CMV infekcia. Primárnym cieľom združenia je podpora rodín s kCMV deťmi, zdieľanie skúseností a najnovších informácií v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, rannej intervencie.

Viac informácií o cytomegalovíruse a združení Spolu proti CMV nájdete na stránke www.spoluproticmv.sk