Na decembrovej parlamentnej schôdzi poslanci schválili balík opatrení na konsolidáciu verejných financií v budúcom roku. Balík 18 legislatívnych opatrení má do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Väčšina z takto získaných prostriedkov bude použitá na nové vládne opatrenia, ako napríklad 13. dôchodky, zachovanie rodičovského dôchodku, bonifikácia hypoték či na dotovanie plynu pre domácnosti. Aký dopad bude mať nový legislatívny balíček na sektor finančných služieb? Pozrime sa bližšie na 3 zásadné zmeny, ktoré nás v novom roku čakajú.

Poslanci NRSR o novom zákone (tzv. Lex konsolidácia) rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zvýšenie zdravotného odvodu. Zmeny od začiatku nového roka zaťažia najmä zamestnávateľov, firmy a živnostníkov. Schválené zmeny povedú k zvýšeniu ceny práce, pričom Slovensko má už dnes najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov v našom regióne.

Nová legislatíva bude mať zásadný dopad aj na sektor sprostredkovania finančných služieb.

 

Prvá zmena: Bonifikácia hypoték

Ľuďom, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a aj splátka, pomôže ministerstvo financií formou daňového bonusu. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 eur mesačne (1 800 eur ročne).

Za rok 2023 si daňový bonus ľudia uplatnia v daňovom priznaní, ktoré budú podávať v roku 2024. Od nového roka 2024 pôjde o pravidelný príspevok k mesačným splátkam úverov. Príspevok budú vyplácať úrady práce, vždy nasledujúci mesiac po zaplatení splátky.

Na príspevok budú mať nárok ľudia s príjmom do 1,6-násobku priemernej mzdy. To dnes vychádza na 2 086 eur v hrubom. Ak hypotéku splácajú dvaja, hranicou bude dvojnásobok tohto príjmu.

Záujemca o príspevok musí podať na príslušnom úrade práce žiadosť a ten v spolupráci s Finančnou správou SR a bankami rozhodne, či spĺňa na túto bonifikáciu nárok.

Príspevok sa bude vyplácať len na jednu zmluvu o úvere a na jednu nehnuteľnosť na Slovensku. Tá sa musí využívať na bývanie, nemôže sa využívať na prenájom. Príspevok platí pre úvery, ktoré ľudia splácali v roku 2023 a budú po prvom refixe. Nebude sa týkať nových úverov poskytnutých od začiatku roka 2024.

Riziko nesplácania úverov sa podľa údajov NBS týka len približne 1 %, teda 3 500 hypoték. To sa nevymyká dlhodobému trendu. Navyše, na príspevok na splátku hypotéky sa budú skladať z daní všetci občania – teda aj tí, ktorí sami nehnuteľnosť nevlastnia.

Legislatívne podmienky sa od 1. januára zmenia aj pri hypotekárnych úveroch pre mladých od 18 do 35 rokov. Podľa nových pravidiel nastáva niekoľko pozitívnych zmien – zrušenie maximálnej výšky hypotéky a úpravy maximálnej výšky príjmu. Podľa starých pravidiel mal mladý žiadateľ o hypotéku nárok na pomoc vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne však do výšky 400 eur ročne, nové pravidlá zvyšujú tento limit na maximálne 1 200 eur ročne.

 

Druhá zmena: Zníženie odvodu do 2. dôchodkového piliera

Odvod do 2. dôchodkového piliera sa zníži zo súčasných 5,5 % na 4 %. Štát odhaduje, že takto získa viac ako 360 miliónov eur. Vládna koalícia to prezentovala ako riešenie, ktoré umožní v roku 2024 vyplatenie 13. dôchodku aj rodičovského dôchodku, pričom nebude musieť meniť systém venovania 2 % dane z príjmov. Práve proti asignácii 2 % sa vzniesla v spoločnosti silná vlna nevole.

Zníženie mesačného sporenia do dôchodkových fondov má byť navyše trvalé. Nepočíta s postupným každoročným automatickým zvyšovaním, ako tomu bolo po minulé roky. Tento a budúci rok bola sadzba 5,5 %, v rokoch 2025 a 2026 sa malo platiť 5,75 % a od roku 2027 šesť %. Na najbližšie roky bude odvod fixne stanovený na 4 %.

Vláda znížením odvodov do 2. piliera zoberie predovšetkým z budúcich dôchodkov mladých ľudí a dá ich súčasným dôchodcom. Na toto konsolidačné opatrenie doplatia najviac mladí ľudia, pričom vplyv pocítia všetci sporitelia do 45 rokov.

Analýza projektu Oranžová obálka, ktorý sa dlhodobo venuje dôchodkovému systému na Slovensku, vyčíslila aj dva modelové príklady toho, čo bude znamenať zníženie príspevkov do 2. piliera v praxi. 25-ročný človek, ktorý zarába v hrubom 1 400 eur mesačne, príde na dôchodku každý mesiac o 88 eur v dnešných cenách. Pre 45-ročného s rovnakou mzdou bude mesačný rozdiel približne iba 11 eur v dnešných cenách.

I naďalej je na mieste upozorniť, že nepriaznivý demografický vývoj bude mať zásadný vplyv na fungovanie prvého piliera. Dôchodkové výdavky Sociálnej poisťovne už dnes prekračujú príjmy prvého piliera.

Všetky tieto zmeny iba podčiarkujú význam individuálnej prípravy na dôchodok, či už sporením v 3. pilieri (doplnkové dôchodkové sporenie) alebo prostredníctvom investičných produktov.

 

Tretia zmena: Znovuzavedenie dane pre výnos z podielových fondov

Výnosy z podielových fondov, do ktorých ľudia bežne investujú prostredníctvom bánk, sa budú aj naďalej zdaňovať. K plánovanému oslobodeniu od dane z príjmov po troch rokoch investovania nepríde.

Oslobodené budú naďalej len také, ktoré sa obchodujú na burzách, teda napríklad ETF fondy.

Od budúceho roka sa zvýši aj zrážková daň z dividend z doterajších 7 % na 10 %. Opätovne sa tiež zavedie zdanenie kapitálových príjmov fyzických osôb z kryptomien.

Podpora a motivácia ľudí k investovaniu tak dostala od vlády nateraz stopku. I napriek prijatým zmenám existujú stále zaujímavé investičné príležitosti s daňovým zvýhodnením (či dokonca nulovým). Jednou z takýchto možností sú investície do už spomínaných ETF fondov. Druhú skupinu predstavujú produkty dôchodkového sporenia (3. pilier, celoeurópsky dôchodkový produkt PEPP), pri ktorých je možné odpočítať od základu dane v úhrne najviac do 180 eur za rok.

Igor Čečko
generálny riaditeľ, Finanzpartner