Mnohí živnostníci na Slovensku budú pri nástupe do dôchodku čeliť závažným problémom. Náš dôchodkový systém vychádza z rovnice, že výška odvodu priamo ovplyvňuje výšku budúceho dôchodku. Podľa Sociálnej poisťovne zhruba 80 percent živnostníkov odvádza minimálne odvody. Toto rozhodnutie môže mať katastrofálne dôsledky na ich budúce dôchodky.

Minimálne odvody znamenajú aj minimálne dôchodky

Vymeriavací základ živnostníka je kľúčový pre výšku budúceho dôchodku. Minimálny vymeriavací základ v roku 2023 je stanovený na 605,50 eura, čo nie je ani polovica priemernej mzdy. Tí, ktorí dnes odvádzajú minimálne odvody, budú mať dôchodok zhruba v polovičnej výške oproti zamestnancom s priemernou mzdou.

Nízke odvody do sociálneho systému, z ktorých SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby) benefitujú dnes, sa pri konečnom zúčtovaní veľmi negatívne premietnu do výšky starobného dôchodku. Mnoho ľudí sa tak pri nástupe na dôchodok môže ocitnúť pod hranicou minimálneho dôchodku.

 

Krajina fiktívnych živnostníkov

Podľa nedávnej správy Najvyššieho kontrolného úradu je počet živnostníkov, ktorí odvádzajú minimálne odvody, až 78 percent (z viac ako 360-tisíc aktívnych živnostníkov). Slovensko má navyše na trhu práce vysoký podiel tzv. fiktívnych živnostníkov. Počet fiktívnych živností narástol v roku 2017 po zvýšení limitu paušálnych výdavkov pre živnostníkov zo 40 na 60 percent ich dosiahnutých príjmov. Táto zmena zákona roztvorila daňovo–odvodové nožnice medzi zamestnancami a živnostníkmi.

Ak sa bavíme o fiktívnych živnostníkoch, bavíme sa o ľuďoch, ktorí na živnosť pracujú len pre jedného klienta. To je skôr znak klasického zamestnaneckého pomeru. Normálne by mali byť zamestnancami. Ľudia môžu mať k takejto fiktívnej živnosti rôzne dôvody – napríklad vyššiu výplatu s minimálnym odvodom alebo aj tlak zo strany samotného zamestnávateľa, pre ktorého je výhodnejšie zamestnať SZČO ako zamestnanca. S tým musí riešiť aj dovolenku či stravné lístky.

 

Zaplatíme to my všetci

Nízke dôchodky živnostníkov v budúcnosti finančne najviac zaťažia štát. Od roku 2015 platí zákon, podľa ktorého majú poistenci, ktorí si hradili aspoň 30 rokov dôchodkové poistenie, nárok na minimálny dôchodok.

Ak teda živnostníkovi vyjde dôchodok nižší ako minimálny (v dôsledku minimálnych odvodov), bude mať nárok na vyššiu mieru náhrady. Rozdiel mu vyplatí Sociálna poisťovňa. A peniaze do Sociálnej poisťovne posielame my všetci. Vďaka nízkej pôrodnosti a starnúcemu obyvateľstvu sa aj samotná Sociálna poisťovňa v budúcnosti pravdepodobne ocitne v krízovej situácii.

 

Ako sa môžu SZČO zodpovedne pripraviť na svoj dôchodok?

Živnostníci s minimálnymi odvodmi sa musia pripraviť na fakt, že po skončení podnikania a nástupe na dôchodok im výrazne klesnú finančné zdroje. Preto sa im dnes oplatí šetriť si na dôchodok aj iným spôsobom. Na výber je hneď viacero možností, ktoré im pomôžu zvýšiť si budúcu penziu.

Prvou možnosťou je dobrovoľné platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v druhom dôchodkovom pilieri. Aj pre SZČO platí odporúčanie na zhodnocovanie úspor prostredníctvom indexového alebo akciového fondu, ktorý dlhodobo prináša vyšší výnos ako fondy garantované.

Druhú možnosť predstavuje šetrenie cez tretí pilier, takzvané doplnkové dôchodkové sporenie. Tretí  pilier je pre SZČO výhodný aj z hľadiska dane. Príspevky do tohto piliera si totiž môžu odpočítať zo základu dane vo výške 180 eur ročne, čím ušetria 34,20 eura na dani z príjmu.

Treťou možnosťou je investovanie. Živnostníci si môžu sami šetriť na dôchodok cez rôzne formy investovania. Použiť na to môžu peniaze, ktoré počas aktívneho života šetria na nízkych odvodoch. Odborníci odporúčajú napríklad investovanie do komerčných ETF fondov. Z minulosti vieme, že druhý pilier láka politikov. Riziko, že sa podmienky jeho fungovania v najbližších rokoch zmenia, je dnes značné. Investíciou do ETF sa politické riziko druhého piliera minimalizuje, človek získa rovnako stabilitu diverzifikovaného portfólia.

Ak aj vás táto téma zaujala, alebo sa vás priamo ako SZČO dotýka, neváhajte sa obrátiť na spoločnosť Finanzpartner. Ja a moji kolegovia sme pripravení pomôcť všetkým SZČO s prípravou na finančne zabezpečený dôchodok.

Igor Čečko
generálny riaditeľ, Finanzpartner