Skutočný význam životného poistenia klienti často ocenia práve v najťažších životných situáciách

Mnoho poistných odborníkov hovorí svojim klientom, že najšťastnejší budú práve vtedy, ak svoje životné poistenie nikdy nepoužijú. I keď to znie trochu nadsadene, v tejto vete je kus pravdy. Prečo? Pretože tie najvyššie plnenia zo životného poistenia sa nárokujú zväčša v prípadoch viažucich sa s úmrtím, závažným kritickým ochorením či invaliditou. Životné poistenie je akýmsi finančným záchranným kolesom každej…