Mnoho poistných odborníkov hovorí svojim klientom, že najšťastnejší budú práve vtedy, ak svoje životné poistenie nikdy nepoužijú. I keď to znie trochu nadsadene, v tejto vete je kus pravdy. Prečo? Pretože tie najvyššie plnenia zo životného poistenia sa nárokujú zväčša v prípadoch viažucich sa s úmrtím, závažným kritickým ochorením či invaliditou.

Životné poistenie je akýmsi finančným záchranným kolesom každej rozumnej rodiny. Jeho skutočný význam klienti ocenia práve v najťažších životných situáciách. V takých, kedy dochádza k úplnej strate či výraznému zníženiu príjmu.

Každé životné poistenie ponúka aj mnoho doplnkových poistení, akými sú napríklad úrazové krytie či krytie práceneschopnosti. Pri uzatváraní spoľahlivého finančného zabezpečenia pre  klienta však musí zohrávať hlavnú úlohu krytie tých rizík, pri ktorých je vysoký predpoklad, že rodina natrvalo príde o príjem živiteľa.

Medzi tieto poistné riziká patrí predovšetkým úmrtie, kritické choroby a invalidita.

Životné poistenie pomôže splatiť vaše dlhy a hypotéku

Slovensko dnes patrí k najzadlženejším krajinám Európy. Väčšina slovenských domácností využila obdobie nízkych úrokových sadzieb a zobrala si spotrebný úver či hypotéku. Mnoho rodín býva v bytoch a domoch, ktoré splácajú práve prostredníctvom hypotekárnych úverov. Predstavte si situáciu, že v takejto rodine dôjde k strate jedného zo živiteľov. Na Slovensku je štatisticky vysoká úmrtnosť ľudí v produktívnom veku a vyššia úmrtnosť dlhodobo prevláda najmä u mužov. Len v roku 2021 umrelo rekordných 73-tisíc Slovákov, pričom za zvýšenou smrtnosťou stojí i súčasná pandémia. A tá sa nevyhýba ani mladším ročníkom, napríklad dnešným štyridsiatnikom či päťdesiatnikom. Tí zväčša predstavujú aj hlavný príjem rodiny. Ak rodina príde o tento príjem (z dôvodu úmrtia, závažnej choroby či invalidity), môže sa ocitnúť v situácii, kedy nebude schopná splácať svoje finančné záväzky voči banke. Jednoducho povedané, nebude mať peniaze na úhradu mesačnej splátky. V najhoršom možnom scenári môže banka pristúpiť k zabratiu nehnuteľnosti. Rodina tak príde o svoj domov.

Finanční špecialisti a odborníci na životné poistenie preto odporúčajú, aby klient pri uzatváraní životného poistenia myslel na splatenie svojich existujúcich finančných záväzkov. Každý zodpovedný človek by si mal položiť tieto otázky: koľko peňazí dlžím banke a koľko peňazí bude moja rodina potrebovať, ak by som prišiel natrvalo o svoj príjem. K tejto sume by sa mala blížiť i poistná suma na riziko úmrtia.

Ochrana príjmu v prípade úrazu či choroby

Okrem vysokej úmrtnosti trpí Slovensko aj vysokou chorobnosť obyvateľstva – opäť zväčša pri mužskej populácii. Medzi príčinami tohto stavu by sme našli predovšetkým zlú životosprávu. Slováci veľa pijú a fajčia, nezdravo sa stravujú, nestarajú sa o svoje zdravie a doktora vyhľadajú vtedy, keď už je neskoro. Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré postihujú Slovákov, patria choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia (rakovina), ochorenia dýchacej a tráviacej sústavy. Tieto choroby sa súhrne označujú ako kritické či závažné. Prečo? Človek sa s z nich nevylieči za pár dní. Ich liečba je náročná, trvá dlhé mesiace a často končí i s následkami, ktoré človeku bránia vrátiť sa späť do plnohodnotného pracovného života. Takouto zábranou môže byť i úraz – či už s dlhodobou liečbou alebo s trvalými následkami. Len pre lepšie predstavivosť, počet pracovných úrazov sa každý rok blíži k číslu 10-tisíc prípadov. Ako v prípade závažného ochorenia, tak aj v prípade úrazu, dochádza k výpadku príjmu.

Opäť je na mieste využiť finančné krytie, ktoré ponúka životné poistenie. Aj v tomto prípade je klient a jeho rodina chránené do výšky stanovenej poistnej sumy.

Pomoc, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Pri životnom poistení platí, že jeho skutočný význam klient ocení až v najťažších životných momentoch. Ak si klient zlomí ruku a poisťovňa mu vyplatí niekoľko stoviek eur náhrady, môžeme to považovať za akési bolestné. Ale ak dôjde v rodine k úmrtiu, alebo živiteľ skončí bez príjmu ako invalid, je to práve životné poistenie, ktoré môže rodine udržať strechu nad hlavou.

Životné poistenie poskytuje finančnú ochranu, ktorú je v prípade nepredvídateľných situácii možné použiť na splatenie existujúcich záväzkov alebo vyrovnanie straty príjmu v domácnosti. Preto by malo byť súčasťou každej rozumnej rodiny, ktorá si je vedomá svojich záväzkov.

Igor Čečko
generálny riaditeľ spoločnosti Finanzpartner