Podnikateľský seminár „DOSIAHNI VIAC, LEBO MÁŠ NA VIAC“

V dňoch od 17. do 18. septembra 2021 sa v priestoroch Grandhotela Bellevue**** v Starom Smokovci konal podnikateľský seminár spoločnosti Finanzpartner. Kľúčovou témou seminára bola motivácia a inšpirácia k ďalším obchodným výsledkom. Podnikateľského seminára sa zúčastnilo viac ako 60 hostí, medzi ktorými nechýbali naši najlepší spolupracovníci, vedenie spoločnosti, zástupcovia obchodného partnera NN Slovensko a čestný hosť, ktorým bol horolezec, manažér a rozvojový…