V dňoch od 17. do 18. septembra 2021 sa v priestoroch Grandhotela Bellevue**** v Starom Smokovci konal podnikateľský seminár spoločnosti Finanzpartner.

Kľúčovou témou seminára bola motivácia a inšpirácia k ďalším obchodným výsledkom.

Podnikateľského seminára sa zúčastnilo viac ako 60 hostí, medzi ktorými nechýbali naši najlepší spolupracovníci, vedenie spoločnosti, zástupcovia obchodného partnera NN Slovensko a čestný hosť, ktorým bol horolezec, manažér a rozvojový kouč Zoltán Demján.

I. Cesta je cieľ, cieľ je cesta

Zoltán Demján, ktorý je slovenskou športovou legendou a patrí medzi najúspešnejších výškových horolezcov. Je cvičiteľ a zaslúžilý majster športu. Počas svojej kariéry vystúpil v Himalájach na tri osemtisícovky a dvakrát na Kilimandžáro. Pán Demján sa dnes venuje koučingu a motivačným prednáškam.

Vo svojom vstupe na seminári „Dosiahni viac, lebo máš na viac“ poukázal na paralely medzi svetom výškového športu a finančného sveta. Oba tieto svety sú si podobné v dosahovaní stanovených cieľov. Cieľom každej cesty je poučiť sa zo životných lekcií, rešpektovať princípy a zákony prostredia, v ktorom človek pôsobí a ku všetkému pristupovať s pokorou.

Podľa Zoltána Demjána je rovnakou kľúčovou oblasťou pri ceste za cieľom aj plánovanie. Nie je dôležité cieľ iba dosiahnuť, ale je potrebné myslieť i na bezpečnú cestu „späť“ a férový tímový prístup. Nadšenie z úspechu sa násobí vtedy, keď sa o úspech dokážeme podeliť so svojím tímom, či spolupracovníkmi. Na záver svojho motivačného vstupu pripomenul, že cesta a cieľ sú rovnako dôležité.

II. NN Slovensko

V druhej časti podnikateľského seminára vystúpili zástupcovia nášho obchodného partnera NN Slovensko. Spoločnosť NN Slovensko je trojkou na trhu životného poistenia a jednotkou na trhu dôchodkov v počte klientov aj objeme spravovaných úspor.

V mene spoločnosti vystúpil jej obchodný riaditeľ Branislav Buštík, ktorý prezentoval výsledky a poďakoval za vynikajúcu doterajšiu spoluprácu. Nasledovala produktová prezentácia Sylvie Gajdošovej po ktorej vystúpil Miroslav Piršč, expert na dôchodkové sporenie v II. a III. pilieri.

III. Finanzpartner

Na záver odbornej, obchodnej, rozvojovej a motivačnej časti podnikateľshého webinára vystúpili zástupcovia vedenia našej spoločnosti Finanzpartner. Ako prvý vystúpil generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva Igor Čečko. Vo svojej prezentácii predstavil nadstavbu online služby ePodpis, novinky v e-learningovom vzdelávaní a možnosti navyšovania predaja cez cross-sell a up-sell. Nasledovala prezentácia zakladateľa spoločnosti a predsedu predstavenstva Eduarda Nagyho, v ktorej predstavil základný rámec vlastného investičného produktu „publicBond“.

Prelistuj si Booklet k investičnému produktu: https://view.publitas.com/finanzpartner-a-s/publicbond

IV. Neformálne

Po oficiálnej časti seminára nasledovala jeho menej formálna spoločenská časť. V priestoroch recepcie hotela prebiehali neformálne rozhovory v malých skupinách. K dispozícii boli všetci spíkri oficiálnej časti.

V. Výstup na Zamkovského chatu – spoločne na ceste za cieľom

Druhý deň začal tímovou aktivititou – spoločným výstupom na Zamkovského chatu. Viac ako dve desiatky kolegov sa spoločne vydali na obľúbenú turistickú chatu, ktorá sa nachádza v Malej Studenej doline v nadmorskej výške 1 475 m n. m.

Podnikateľský seminár ponúkol účastníkom mnohé podnetné témy a my veríme, že každý z hostí si okrem pekných spomienok odniesol aj novú motiváciu a inšpiráciu na ceste za dosahovaním cieľov.