Čas na zmenu je práve dnes

Počítajte s našou podporou

Inovatívna platforma pre ľahšie začiatky v podnikaní

Vytvorili sme inovatívnu platformu pre finančné sprostredkovanie a osobné uplatnenie každého nášho spolupracovníka. Sami vieme, aké bývajú začiatky podnikania ťažké. Preto poskytujeme začínajúcim spolupracovníkom silnú podporu a všetky potrebné školenia. Neváhajte a staňte sa členom rodiny Finanzpartner ešte dnes. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Počítame aj s vami

Mamičky a oteckovia na materskej dovolenke

Moderné ženy (a dnes už i muži) stíhajú počas materskej dovolenky veľa rôznorodých aktivít. Častokrát sú to práve ony/oni, kto sa stará o rodinný rozpočet. V spoločnosti Finanzpartner vnímame mladých rodičov ako silné a nezávislé osobnosti, ktoré nie sú odkázané na spoločenskú izoláciu či domáce povinnosti. Mnohé mladé ženy/muži sa práve počas materskej dovolenky angažujú v rôznych záujmových krúžkoch, aktívne pôsobia vo svojej miestnej komunite, navštevujú vzdelávacie kurzy či workshopy. My ponúkame možnosť, ako s obdobným prístupom zlepšiť i rodinný rozpočet. Ak patríte k mamičkám či oteckom, ktorí by chceli vyvážiť svoj rodinný život s novými kariérnymi príležitosťami, obráťte sa na nás.

Profesionálni či aktívni športovci

Máloktoré povolanie má takú prísnu kázeň ako profesionálni športovci. Ich život je súbehom prísnej sebadisciplíny, kontroly a ťažkej tréningovej driny. Všetka námaha potom smeruje ku koncentrovanému podaniu výkonu a dosiahnutiu stanoveného cieľa. My v spoločnosti Finanzpartner vidíme paralelu medzi športom a podnikaním vo finančných službách. I naši spolupracovníci sa venujú dôkladnej a náročnej príprave, aby dokázali klientom zabezpečiť najlepšie finančné riešenia. Ak patríte k aktívnym či bývalým športovcom, máme toho veľa spoločného. Radi vás privítame v našom tíme.

Učitelia/pedagógovia

Vážime si vzdelanie a rovnako ctíme i jeho nositeľov. Tým sú pre nás učitelia, ktorí predávajú vedomosti našim deťom od základných až po vysoké školy. Je všeobecne známe, že na Slovensku je toto povolanie spoločensky a predovšetkým finančne podhodnotené. Preto všetkým pedagógom ponúkame príležitosť, ako využiť svoje vzdelanie a edukačné zručnosti k naštartovaniu kariéry v oblasti finančníctva. Naša krajina a nastupujúca generácia má veľmi nízku úroveň finančnej gramotnosti. Viac ako 75 % slovenských domácností aktívne vôbec neplánuje svoju finančnú budúcnosť. Svojou prácou v oblasti finančných služieb môžete i vy prispieť k zvyšovaniu finančnej gramotnosti, vyššej miere finančnej zodpovednosti a teda i lepšej kvalite verejného života na Slovensku.