Aktualizuj

Aktualizácia Vašich finančných
služieb a produktov

Aktualizáciou Vašich finančných služieb a produktov môžete ušetriť desiatky eur alebo získať viacero bezplatných výhod

Finančné služby a produkty, akými sú napríklad hypotéka či životné poistenie sa zväčša uzatvárajú na dlhé roky dopredu. Mnoho klientov má zmluvy, ktoré sú staré desať a viac rokov. Niekedy sa ľudia o svoju službu intenzívne nezaujímajú, iba automaticky každoročne zaplatia požadovaný poplatok. Takto sa však oberajú o možnosť finančnej úspory alebo získania nových bezplatných výhod.
Tak ako sa za posledných desať rokov zmenili telefóny alebo osobné počítače, zmenili sa i finančné služby. Na trhu finančných služieb pôsobí veľa konkurenčných firiem (banky, poisťovne) a tie v súboji o klienta pravidelne inovujú ponúkané produkty a služby. Víťazom konkurenčného boja je vždy samotný klient, ktorý môže získať lacnejšiu službu, lepšie podmienky, väčšiu poistnú ochranu či nové bezplatné doplnkové služby.

Ak dnes nepoužívate starý tlačidlový telefón či písací stroj, nemali by ste využívať ani zastaralé finančné služby.

Počítajte s nami

Čo môžete urobiť ešte dnes?

Kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa alebo poradcu. Ten spolu s Vami spraví detailnú analýzu existujúcich a využívaných služieb. Po hĺbkovej analýze Vám predstaví možnosti, ako svoje služby aktualizovať. Predstaví Vám nové výhody alebo peňažnú úsporu, ktorú môžete získať. Ak sa rozhodnete aktualizovať svoju zmluvu, pomôže Vám s prípravou kompletnej dokumentácie. Služby finančného sprostredkovateľa sú bezplatné a Vás tento servis nebude stáť ani jeden cent. Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes.

Aké výhody môžete aktualizáciou zmluvy získať pri konkrétnych službách:

Životné poistenie

 • Väčšie krytie poistných rizík
 • Vyššiu poistnú sumu bez navýšenia platby
 • Finančné zvýhodnenie za zdravý životný štýl a životosprávu
 • Bezplatné bonusové služby ako napríklad telefonické konzultácie s lekárom
 • Prednostné termíny vyšetrení u špecialistov
 • Nové doplnkové poistenia/pripoistenia
 • Poistné krytie proti civilizačným chorobám a chorobám s najčastejším výskytom u Slovákov
 • Poistnú ochranu pre viac osôb na jednej zmluve
 • Bezplatný prístup k online správe poistnej zmluvy

Dôchodkové sporenie

 • Bezplatnú zmenu dôchodkových fondov alebo zmenu pomeru sporenia v nich
 • Jednoduchou zmenou fondov môžete nasporiť vyššiu sumu na dôchodok
 • Možnosť zvýšiť dôchodok o dobrovoľné príspevky počas aktívneho života
 • Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
 • Určenie oprávnenej osoby, ktorá zdedí Vaše úspory
 • Bezplatný online prístup k osobnému dôchodkovému účtu

Hypotéka a spotrebný úver

 • Nižšiu úrokovú sadzbu
 • Kratšiu dobu splatnosti
 • Dlhšiu dobu fixácie výhodnej úrokovej sadzby
 • Úhradu všetkých poplatkov pri prenose hypotéky/úveru do novej banky
 • Možnosť využiť tzv. inteligentnú hypotéku

Investovanie a sporenie

 • Revíziu výhodnosti úrokovej sadzby
 • Väčšiu ponuku investičných produktov
 • Možnosť využiť pravidelné či jednorazové investovanie
 • Možnosť zabezpečeného investovania
 • Tvorbu rezervného kapitálu pre prípad nečakanej krízy (napr. vírusová pandémia)

Poistenie bývania a PZP

 • Úsporu z výšky poistného (menšiu platbu)
 • Väčší rozsah krytých rizík
 • Poistenie zodpovednosti za škody, ktoré nechtiac spôsobíte na majetku či zdraví iných osôb
 • Nové poistné krytia: skrat elektromotora, prepätie v domácnosti, kybernetický útok
 • Predĺženú záruku na elektrospotrebiče v domácnosti
 • Bezplatné asistenčné služby
 • Pri PZP úsporu za bezškodový priebeh

Správne nastavenie poistných súm

 • Finančný sprostredkovateľ skontroluje aktuálnosť nastavených poistných súm
 • Väčšina zmlúv z minulosti má nastavené nízke poistné sumy, ktoré dnes nezodpovedajú reálnej hodnote majetku
 • Hodnota peňazí sa v čase mení, tejto zmene je potrebné prispôsobiť i výšku poistnej ochrany