Okresné úrady dostanú každý rok viac ako 300-tisíc oznámení o vozidlách, ktorých majitelia nemajú uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Z tohto množstva za minulý rok okresné úrady uložili pokuty iba v 6 600 prípadoch, čo je približne 2,2 %. Vďaka nefunkčnému systému tak prichádzame na Slovensku o milióny eur, ktoré by štát mohol využiť na rozvoj a vyššiu bezpečnosť cestnej dopravy.

PZP a jeho úloha
Cieľom PZP je pokryť škody, ktoré vodič spôsobí iným osobám počas šoférovania. V praxi to znamená, že v prípade dopravnej nehody, ktorú spôsobíte vy, by mala poisťovňa preplatiť všetky náklady spojené so škodami na zdraví a majetku ostatných účastníkov dopravnej nehody práve z vášho PZP.  Ak sa stane nehoda a vinník nemá PZP, určite zavolajte políciu. Polícia vystaví oficiálny záznam o nehode. Potom nasleduje spísanie nehody a nahlásenie udalosti Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP), ktorá vypláca v takýchto prípadoch škody z garančného fondu. SKP sa následne sama vysporiada s vinníkom nehody, od ktorého bude požadovať úhradu všetkých nákladov.

Počet neplatičov PZP je alarmujúci, ich sankcionovanie takmer nulové

Podľa SKP je v evidencii dopravných inšpektorátov približne 3,5 milióna motorových vozidiel. Na Slovensku bol podiel nepoistených vozidiel viac ako 9 %, pričom v susednom Poľsku to bolo približne 1 % a v Českej republike približne 1,6 %.

Národný kontrolný úrad (NKÚ) si posvietil práve na tému neplatičov PZP a ich následné sankcionovanie. Podľa NKÚ je systém takmer nefunkčný a zamrzol v čase. V dnešnej dobe online komunikácie prebieha výmena dát na CD nosičoch, okresné úrady sú personálne poddimenzované a uloženie pokuty má plne v rukách samotný kontrolór. Bardejovský okresný úrad napríklad riešil iba prípady nepoistenia dlhšie ako 6 mesiacov a v Prešove úradníci neukladali pokuty v prípadoch, ak vozidlo vlastnila právnická osoba.

V dnes fungujúcom systéme kryjú podľa Národného kontrolného úradu (NKÚ) zodpovední motoristi svojím poistením škodu spôsobenú neplatičmi.

Keď pokuta vyjde lacnejšia ako kúpa PZP
Okresné úrady ukladajú pokutu od 16,60 eur do 3 319,39 eur každej povinnej osobe bez uzatvoreného PZP. O jej výška však napokon rozhoduje samotný úradník. Ak udelí pokutu v minimálne sadzbe, hriešnik sa môže stále radovať, pretože ušetril. Cena PZP na jeden rok začína niekde okolo sto eur.

Systém je dnes nastavený tak, že je pre neplatičov málo odstrašujúci. Vo Veľkej Británii napríklad za nepoistenie vozidla hrozí trest od pokuty až po odobratie vozidla a zákaz šoférovania. V Belgicku hrozí za jazdu vozidlom bez PZP väzenie od ôsmich dní do šiestich mesiacov.

Je štát pripravený na kontrolu poistenia pri elektrických kolobežkách?
Nariadenie o povinnom poistení pre majiteľov elektrokolobežiek prijal Európsky parlament ešte minulý rok. Vzťahuje sa na elektrokolobežky a segwaye, ak ich konštrukčná rýchlosť presahuje 25 kilometrov za hodinu alebo vtedy, keď idú rýchlejšie než 14 kilometrov a zároveň vážia viac než 25 kilogramov. Takéto poistenie pre malo stáť približne 30 eur. Na Slovensku začne táto povinnosť platiť od 1. augusta – teda už o mesiac.

Keďže čoraz viac škôd spôsobujú na cestách či chodníkoch práve elektrické kolobežky, čaká povinnosť poistiť sa aj ich majiteľov. Podľa štatistík jednej zo slovenských poisťovní patria medzi najčastejšie škody spôsobené elektrickými kolobežkami nárazy do áut stojacich na ulici, ďalším v poradí sú potom zrážky s chodcami. Na Slovensku sme mali dokonca už aj jeden smrteľný úraz, kedy kolobežkár usmrtil pri zrážke  seniora.

Otázkou ostáva, ako je štát pripravený kontrolovať toto nové nariadenie na Slovensku. V prípade kontroly PZP motorových vozidiel štát a okresné úrady fatálne zlyhávajú. Na neplatičov tak dopláca celá krajina a hlavne poctiví vodiči, ktorí PZP každoročne platia.

Igor Čečko
generálny riaditeľ, Finanzpartner

Zdroj: TASR, www.nku.gov.sk