V spoločnosti Finanzpartner veríme, že pomáhať ľuďom a komunite má zmysel. O náš podnikateľský úspech sa dlhé roky delíme s tými, ktorí pomoc najviac potrebujú. V rámci finančnej a materiálnej pomoci sa dlhoročne venujeme projektom z oblastí starostlivosti o zdravie, vzdelávania a športu, kultúry či pomoci sociálne slabším. Patríme k dlhoročným donorom občianskeho združenia Svetielko nádeje a rovnako aj k partnerom charitatívneho behu DGS Sprint.

Tak, ako po iné roky, i tento sme podporili viacero neziskových organizácii, občianskych združení či jednotlivcov.

Pomoc onkologickým pacientom
Naša spolupráca s občianskym združením Svetielko nádeje začala ešte v roku 2019. Odvtedy ju každoročne finančne podporujeme, pretože veríme v zmysluplnosť ich práce. Svetielko nádeje je najstaršie občianske združenie svojho druhu, bolo založené v roku 2002 a zameriava sa na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. Pomoc sa delí na dve hlavné oblasti – pomoc detským onkologickým pacientom a detský mobilný hospic, ktorý je zameraný na bezplatné poskytovanie paliatívnej starostlivosti nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom v ich domácom prostredí a poskytovanie podpory ich rodinám. Okrem toho sa Svetielko nádeje usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci.

Podpora charitatívneho behu DGS Sprint
Dňa 27. mája 2023 sa v Kolárove konal 10. jubilejný ročník bežeckého podujatia DÖGÖS SPRINT (DGS Sprint). Táto dobročinná športová akcia spája ľudí, ktorí nosia v srdci nielen lásku k behu, ale aj snahu pomôcť tým, ktorí sú v núdzi. Každý rok pripravia organizátori podujatia aj charitatívnu zbierku pre vybranú rodinu či jednotlivca z ich komunity. Za desať rokov tak pomohli desiatim rodinám a zmenili desať ľudských osudov. Tohto ročníka sa celkovo zúčastnilo viac ako 800 bežcov a počet návštevníkov tohto podujatia presiahol tisícku. Charitatívna zbierka bola určená pre malého Gáborka, chlapca s diagnózou ALD, zriedkavého genetického neurologického ochorenia, ktoré sa dá v súčasnosti liečiť iba jedným spôsobom – transplantáciou kostnej drene. Ku Gáborkovi sa dostala kostná dreň takmer ako vianočný zázrak a transplantácia prebehla úspešne. Momentálne lekári liečia komplikácie, ktoré nastali po transplantácií. Pomaly sa zotavuje a vyšetrenie MR ukázalo, že sa ochorenie podarilo zastaviť. Nazbieraná suma z tohtoročného podujatia DGS Sprint presiahla 9 000 eur a rodine pomôže pri ďalších ošetreniach a rehabilitáciách. Sme hrdí, že naša spoločnosť Finanzpartner bola tento rok partnerom podujatia a mohla podporiť správnu vec.

Chceme ľudí a firmy na Slovensku inšpirovať
Nezištná pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, je hlavným cieľom našej charitatívnej činnosti. Chceme motivovať aj iné spoločnosti, aby sa pridali k našej snahe o rozvoj krajiny a zlepšenie životných podmienok našich občanov. K tomu, aby sme pomohli zlepšiť svet, netreba byť veľký medzinárodný koncern. Každé úsilie sa počíta. Keď pomôžeme zmeniť čo i len jeden ľudský život k lepšiemu, má to cenu,“ dodáva Eduard Nagy, zakladateľ spoločnosti Finanzpartner.

 

 

Zdroj foto: DGS Sprint