Koncom februára sme v nitrianskom hoteli hostili spolupracovníkov spoločnosti Finanzpartner. Na našej Kick-Off konferencii sme sa spoločne obzreli za výsledkami minulého roka a odmenili našich najlepších. Nechýbal však ani pohľad do budúcnosti. Naši hlavní spíkri nám predstavili projekt virtuálneho makléra, strategické projekty a obchodné plány na najbližšie mesiace.

Kick-Off stretnutia spoločnosti Finanzpartner sa zúčastnilo viac ako 80 hostí. V úvodnom bloku nám náš spolupracovník Radovan Ivánek predstavil výnimočný projekt virtuálneho makléra. Jeho hlavným cieľom je ponúknuť našim spolupracovníkov vlastnú personalizovanú webstránku. Prostredníctvom webstránky môžu makléri klientom predstaviť či priamo sprostredkovať široké portfólio finančných služieb. Webstránka je personalizovaná od názvu URL adresy, cez úvodnú fotku, kontaktné údaje, linky na sociálne siete až po vybrané farebné tóny. Personalizovaná webstránka predstavuje nový moderný komunikačno-predajný kanál, ktorý môžu naši spolupracovníci bezplatne využívať. Na Slovenskom trhu je to unikátny a ojedinelý prípad toho, ako spoločnosť podporuje svojich spolupracovníkov v oblasti digitalizácie služieb.

Ďalšiu časť konferencie zastrešil Peter Čoros so svojou prezentáciou na tému „Financie a reality.“ Rok 2022 bol pre realitnú divíziu Finanzpartner mimoriadne úspešný, nakoľko dosiahla historicky najvyššie predaje v objeme tržieb cez 2,4 milióna eur.

 

   

   

Nasledovala prezentácia predsedu predstavenstva Eduarda Nagya, v ktorej predstavil developerské projekty, nový projekt „Bratislavská strecha“ a investičný produkt PrivatBond 2023. Analýza Eduarda Nagya ukázala, že realitný trh ponúka veľmi profitabilné investičné možnosti i do ďalších rokov. Súčasťou jeho prezentácie boli aj vizualizácie pripravovaných realitných projektov s bližším detailom ich umiestnenia.

Generálny riaditeľ spoločnosti Igor Čečko sa v úvode svojej prezentácie venoval aktuálnym globálnym trendom, akými sú napríklad digitalizácia, využívanie sociálnych sietí či nástup umelej inteligencie (AI) . Kto chce byť vo svojom podnikaní úspešný, musí sa adaptovať a využiť výhody, ktoré dnešné moderné technológie ponúkajú. Ďalej pokračoval bližšou analýzou jednotlivých segmentov trhu s finančnými službami. Osobitne sa venoval poisteniu, dôchodku, vlastnému bývaniu, zdravotnému poisteniu a investičným možnostiam. Takisto sa dotkol plánov do budúcna, pričom definoval kľúčové oblasti rozvoja v roku 2023. Súčasťou jeho prezentácie bolo aj predstavenie lojalitného programu „Finanzpartner Renta“.

Záver konferencie patril už najúspešnejším spolupracovníkom, ktorých osobne ocenilo vedenie spoločnosti. Tých najlepších čaká exkluzívny zájazd do Jordánska.

Jarný Kick-Off míting predstavil našim hosťom rôznorodé témy. Veríme, že každý hosť si z nášho stretnutia odniesol aj osobnú motiváciu či inšpiráciu na ceste za dosahovaním svojich cieľov.

Atmosféru z nášho podujatia vám priblíži spomienkové video.

Váš Finanzpartner