Začiatok roka sa už tradične spája aj s plneným daňových povinností. Ak sa práve chystáte k podaniu daňového priznania, ponúkam dva zaujímavé tipy ako ušetriť. Môj prvý tip je určený mladým ľuďom, ktorí začali čerpať hypotéku. Druhý tip sa týka všetkých sporiteľov v III. dôchodkovom pilieri. Ak chcete aj vy ušetriť desiatky či stovky eur na daniach, prečítajte si môj článok.

Ak patríte do skupiny „mladí s hypotékou“, požiadajte o daňový bonus na zaplatené úroky

Jedna z foriem štátnej podpory pre bývanie mladých ľudí a rodín je i možnosť požiadať o daňový bonus zo zaplatených úrokov z hypotéky. O sumu daňového bonusu sa mladým klientom zníži vypočítaná daň z príjmov. V čom je háčik zo strany štátu? Musíte splniť niekoľko podmienok.

Kto má nárok na uplatnenie daňového bonusu?

  • Klienti, ktorí získali hypotekárny úver na kúpu, rekonštrukciu či nadobudnutie nehnuteľnosti po 31. 12. 2017.
  • Zakladaná nehnuteľnosť (dom/byt) je určená na bývanie a nehnuteľnosť stojí na území SR (nie v zahraničí).
  • Žiadateľ musí spĺňať podmienku veku – tzn., že o úver žiadal vo vekovom rozhraní najmenej 18 a najviac 35 rokov.
  • Príjem žiadateľa mohol byť najviac 1,3-násobok priemernej ročnej mzdy v národnom hospodárstve.
  • Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na nehnuteľnosť.

Aká je výška daňového bonusu na zaplatené úroky?

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď:

  • u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo
  • sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Ak si žiadateľ uplatňuje daňový bonus u svojho zamestnávateľa cez ročné zúčtovanie preddavkov na daň, je povinný predložiť zamestnávateľovi do 15. 2. 2023 potvrdenie vystavené veriteľom (bankou). Tieto potvrdenia zvykne väčšina bánk posielať automaticky, zväčša ako správu do internet bankingu. Ak žiadateľ takéto potvrdenie nemá, môže o neho požiadať na pobočke banky, v ktorej čerpá hypotekárny úver.

Kto šetrí, má za tri

Táto stará ľudová múdrosť sa veľmi hodí na dôchodkové sporenie v III. pilieri. Prečo? Nie je žiadnym tajomstvom, že prvý pilier je trvalo neudržateľný. Populácia starne, pôrodnosť dlhodobo klesá a na dôchodky nebude mať kto robiť. Preto je obzvlášť rozumné nespoliehať sa len na štát, ale šetriť si takpovediac „vo vlastnej réžii“. A práve túto možnosť ponúka II. (dôchodkové starobné sporenie) a III. (doplnkové dôchodkové sporenie) pilier.

Význam dôchodkového sporenia prostredníctvom súkromných účtov si uvedomuje aj štát. Preto podporuje sporenie v III. pilieri i prostredníctvom daňového bonusu. Len podotknem, že v III. pilieri si dnes na Slovensku sporí už takmer 1 milión ľudí.

Ako si uplatniť daňový bonus v III. pilieri?

Ak ste do III. piliera vstúpili po 1.  1. 2014, vaša DDS-ka vám pošle aj potvrdenie o prijatých platbách. Toto potvrdenie slúži ako doklad pre zamestnávateľa k žiadosti o ročné zúčtovanie dane. Ak si daňové priznanie robíte sám, nezabudnite toto potvrdenie doložiť.

Vďaka daňovému zvýhodneniu si môžete odpočítať od základu dane sumu všetkých príspevkov, ktoré ste si poslali do III. piliera v minulom roku. Pozor, daňový bonus je možné uplatniť do maximálnej výšky 180 eur.

Pri tejto výške príspevkov dokážete ušetriť na dani 34,20 eura.

Ak máte akékoľvek otázky či potrebujete s daňovými bonusmi pomôcť, neváhajte sa obrátiť na finančných odborníkov z našej spoločnosti Finanzpartner. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli ušetriť peniaze do rodinného rozpočtu.

Igor Čečko
generálny riaditeľ, Finanzpartner