Dňa 7. septembra 2022 sa v príjemnom prostredí nitrianskeho hotela konal jesenný kick-off míting spoločnosti Finanzpartner. Hlavnými témami nášho stretnutia boli motivácia k osobnému rozvoju, predstavenie našej jesennej školy obchodu a inšpirácia k ďalším obchodným výsledkom prostredníctvom marketingových a investičných príležitostí.

Kick-off stretnutia spoločnosti Finanzpartner sa zúčastnilo viac ako 70 hostí. Medzi nimi nechýbali naši najlepší spolupracovníci, vedenie spoločnosti, motivačný kouč osobného rozvoja a naši partneri pre marketing a komunikáciu s klientmi.

Témou osobného rozvoja nás sprevádzal vzácny hosť Denis Kováč. Denis je mladý inšpiratívny muž, ktorý si získal tisícky fanúšikov vďaka svojmu podcastu o Mozgovej atletike. Mozgová atletika predstavuje koncept budúcnosti, ktorý sa zameriava na úspešný osobný rozvoj jednotlivca. Denis na našom stretnutí prednášal o tom, ako optimalizovať svoj deň, návyky a spánok pre lepší pracovný výkon a viac energie. Rovnako však poukázal na potrebu vyššej emocionálnej vyrovnanosti a snahy o vyššiu kvalitu života. Svoj vzdelávaco-motivačný koncept dopĺňal o základy vedecky podložených údajov, pričom takto komplexnú tému dokázal prezentovať jednoduchou a vtipnou formou. Mozgová atletika je dnes číslo 1 v oblasti osobného rozvoja a TOP 10 medzi slovenskými podcastami.

Naše spoločné stretnutie ďalej pokračovalo obedovou prestávkou, po ktorej nasledoval ďalší prezentačný blok. Týkal sa oblasti personálneho a obchodného marketingu a profesionálnej komunikácie s klientami za pomoci využitia moderných komunikačných online nástrojov.

Po krátkej prestávke s občerstvením prišiel na rad prezentačný a obchodno-investičný blok vedenia našej spoločnosti. Ako prvý vystúpil podpredseda predstavenstva Igor Čečko. Vo svojej prezentácii predstavil našu jesennú školu rozvoja. Nasledovala prezentácia predsedu predstavenstva Eduarda Nagyho, ktorá sa týkala úspešného pokračovania nášho vlastného investičného produktu PrivateBond 2022.

Jesenné kick-off stretnutie ponúklo účastníkom mnohé hodnotné témy. Veríme, že každý z hostí si odniesol aj novú motiváciu či inšpiráciu na ceste za dosahovaním osobných cieľov.

Váš Finanzpartner