Kúpa vlastnej nehnuteľnosti je snom mnohých ľudí – či už mladých a slobodných, novomanželov alebo viacdetných rodín. Možno aj vy práve snívate o novom bývaní, ale potrebujete pomôcť s jeho financovaním. Hypotekárne produkty ponúkajú riešenie práve v takejto životnej situácii. V spoločnosti Finanzpartner sme pripravili praktický prehľad hlavných faktorov, ktoré rozhodujú o výške sumy, ktorú vám banka môže požičať.

Maximálna výška hypotéky sa odvíja od viacerých ukazovateľov. Mnoho ľudí sa domnieva, že výška čistého príjmu domácnosti je najdôležitejší faktor na stanovenie výšky hypotéky, no nie je tomu celkom tak. Poďme sa spoločne bližšie pozrieť na jednotlivé faktory, ktoré majú vplyv na výšku hypotéky.

Do vzorca na určenie maximálnej výšky hypotéky podľa výdavkov vstupujú nasledovné premenné:

Životné minimum

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. 7. bežného kalendárneho roka, aktuálne (od 1. 7. 2021) je životné minimum pre jednu fyzickú osobu stanovené na úroveň 218,06 eur.

Výška čistého príjmu vašej domácnosti
Tu zohráva úlohu aj či o hypotéku žiada iba jedna osoba alebo napríklad manželský pár. Rovnako môže žiadateľ vydokladovať napríklad aj viac príjmov (napríklad Trvalý pracovný pomer v kombinácii s Dohodou o vykonanej práci).

Maximálne zadĺženosť (DTI – z anglického Debt to Income)
Pri fyzickej osobe nesmie prekročiť 8-násobok jej čistého ročného príjmu, čo znamená, že ak je váš čistý mesačný príjem 1 000 eur, vaša maximálna miera zadlženia je 96 000 eur.

Parameter DSTI (z anglického Debt Service to Income)
Ten určuje výšku finančnej rezervy, ktorá nesmie byť použitá na splácanie úverov. Od 1. 1.2021 je to 40 %. Jednoducho povedané – sú to peniaze, ktoré vám (okrem životného minima) musia ostať na účte. Príklad (vrátane uplatnenia životného minimá platného od 1. 7.2021 pre posudzované osoby): Manželia s celkovými príjmami 1 000 eur a s 2 deťmi, bez úverov: ((1000 eur – 218,06 eur (prvá posudzovaná osoba)– 152,12 eur (druhá posudzovaná osoba) – 99,56 eur (nezaopatrené dieťa) – 99,56 eur (nezaopatrené dieťa) * 0,6)) = 258,42 eur (maximálna splátka na úver).

Stress test
V neposlednom rade do výpočtu výšky hypotéky vstupuje takzvaný Stress test. Tento ukazovateľ simuluje zvýšenie predpokladanej úrokovej sadzby, ktorú ste v banke získali, o 2 %. Inými slovami – či by ste dokázali splácať hypotéku aj v prípade, že by vaša úroková sadzba vzrástla o 2 %. Stress test sa aplikuje aj na existujúce splátky úverov, ktorých splatnosť je dlhšia ako 8 rokov.

Asi nám dáte za pravdu, že výpočet maximálnej výšky hypotéky, ktorú môžete od banky získať na nové bývanie, nie je až tak jednoduchou záležitosťou. Nemajte však žiadne obavy. Práve od toho sme tu, špecialisti zo spoločnosti Finanzpartner, aby sme vám pomohli. Nielenže vám všetko zrozumiteľne vysvetlíme, ale budeme vaším sprievodcom počas celej cesty k vášmu novému vysnívanému domovu. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a počítajte s našou pomocou. A nemajte žiadnu obavu, všetky naše služby sú bezplatné a klienta vôbec nič nestoja.