Predstavujeme #ePodpis – aplikáciu z budúcnosti

Spoločnosť Finanzpartner má ambíciu ponúkať svojim spolupracovníkom najmodernejšie technologické riešenia a digitálne služby. Jednou z takýchto služieb budúcnosti je nová webová aplikácia, ktorej sme dali príznačný názov #ePodpis.

Aplikácia #ePodpis je špeciálne vyvinutý online nástroj, na ktorého vývoji sme pracovali viac ako pol roka. Pozrime sa spoločne bližšie na jednotliví kroky, ktoré predchádzali vzniku aplikácie:

1. overenie spôsobu podpisovania a identifikácie na diaľku v NBS a získanie ich potvrdenia;
2. kontrola dokumentov k sprostredkovaniu /COMBOsety/ a personálnych zložiek pre SP a MP z hľadiska aktuálnych právnych predpisov;
3. kontrola smerníc o ochrane osobných údajov;
4. špecifikácia všetkých procesov podpisovania dokumentov pre časť KLIENT a pre časť SPOLUPRACOVNÍK;
5. vypracovanie technickej špecifikácie aplikácie a interných právnych analýz tak, aby boli v súlade s reálnymi procesmi vo Finanzpartner, ako aj v súlade s platnou legislatívou, ktorá sa k nim vzťahuje;
6. spracovanie grafickej stránky/vizuály aplikácie, názov a funkčnosť aplikácie.

Po týchto úvodných krokoch nasledoval moment odsúhlasenia z pohľadu ceny, rolí, procesov a právnych analýz, čím sme sa dostali k dátumu 19. 2. 2021. Ako sa hovorí, príprava je 90 % úspechu. Od tohto dátumu začali svoju prácu IT programátori. Za necelé 3 mesiace sme spoločne prešli kus cesty a do dnešného dňa je to viac ako 1 000 hodín programovania, ktoré sme investovali do vývoja nášho #ePodpisu.

#ePodpis má slúžiť našim spolupracovníkom a má zjednodušiť prácu s klientom. Je to moderná a intuitívna webová aplikácia, ktorá napĺňa všetky požiadavky a nároky na modernú profesionálnu komunikáciu s klientom a novými spolupracovníkmi.

Medzi hlavné výhody novej online aplikácie patrí:

  • absolútna istota, že aplikácia je bezpečná, legislatívne podložená, je v súlade s metodickými usmerneniami NBS, zákonmi o finančnom sprostredkovaní a zákonom o AML;
  • používa šifrovanú cestu nahrávania dokumentov a príloh s citlivými údajmi /nahrávanie dokladov/;
  • overenie klienta a spolupracovníka je 2 faktorové /cez e-mailovú adresu a cez SMS kód/;
  • je ekologická a šetrí naše lesy, je úplne bezpapierová /paperless/, jej používaním myslíme na budúce generácie a deti;
  • umožňuje bezpapierovú osobnú komunikáciu a komunikáciu na diaľku;
  • pri vypĺňaní údajov sú polia, ktoré vyžadujeme a potrebujeme, označené ako povinné, preto aplikácia postráži v procese vypĺňania všetky požadované údaje, čo znamená menej intervencií ; pri klientovi, ktorý už raz v aplikácii nahratý je automaticky dotiahne jeho údaje;
  • šetrenie a úspora vášho a klientovho času v porovnaní s vypisovaním papierových Protokolov a Personálnych zložiek;
  • šetrenie peňazí za poštovné;
  • komplexnosť a rozdelenie na proces sprostredkovania a proces zazmluvnenia;

Do webovej aplikácie sme investovali veľa času, úsilia, ako aj financií. Berieme to ako investíciu do rozvoja našej spoločnosti Finanzpartner. Veríme, že ju existujúci, ako aj budúci, spolupracovníci budú aktívne využívať a propagovať pri stretnutiach s klientmi, pri obchodných rokovaniach a pri nábore nových spolupracovníkov.

S aplikáciou #ePodpis sme už dnes vykročili na cestu budúcnosti finančných služieb.