Vážení spolupracovníci, milé kolegyne, milí kolegovia,

skôr, ako sa naplno oddáme atmosfére Vianoc a blížiacich sa sviatkov, dovoľte mi podeliť sa s vami o krátke zhodnotenie a môj pohľad na tento nezvyčajný rok.

Rok 2020 sa navždy zapíše do našej pamäte ako rok boja s novým koronavírusom. Globálna epidémia, ktorej sme museli veštci spoločne tak nečakane čeliť, výrazne ovplyvnila celé odvetvie finančných služieb a naše dlhoročné pracovné návyky. Navyše, malý neviditeľný vírus nekompromisne vtrhol i do nášho súkromia a do životov našich rodín. Preveril naše schopnosti, našu povahu a naše hodnoty.

Známa podnikateľská múdrosť hovorí, že každá kríza v sebe skrýva príležitosť. Pandémia mnohých Slovákov, takpovediac „v priamom prenose a na vlastnej koži“, prinútila uvažovať nad ochranou zdravia a finančným zabezpečením svojich rodín. Kríza vyvolala dopyt a ja som veľmi pyšný na to, ako ste vy – spolupracovníci spoločnosti Finanzpartner – dokázali rýchlo a efektívne reagovať. Tam, kde mnohé iné odvetvia upadli do letargie, ste sa okamžite adaptovali na nové podmienky, využívajúc inovatívne online riešenia a dištančnú formu finančného sprostredkovania. Mnohým ľuďom sme pomohli s výberom dobrého a komplexného životného poistenia, iným sme ponúkli efektívnu správu osobných financií spojenú s tvorbou rezerv práve na takéto nepredvídateľné udalosti. Za to všetko vám patrí moja úcta a úprimné poďakovanie. Iba vďaka vášmu pracovnému nasadeniu môžem v závere roka konštatovať, že i napriek pandémii sa naše obchodné očakávania naplnili. Spoločnosť Finanzpartner môže byť náležite hrdá na svoj vynikajúci hospodársky výsledok a nárast, ktorý sme v tak náročnom roku zaregistrovali vo všetkých segmentoch.

Viete, že nepatrím k ľuďom, ktorí sedia a čakajú na vrtkavosť osudu. Práve naopak, pozerám do budúcnosti a rozmýšľam o našom ďalšom smerovaní. A musím vám povedať, že môj výhľad je veľmi optimistický. Z koronakrízy vzídeme všetci o niečo múdrejší a skúsenejší. S väčším elánom, energiou a chuťou podnikať. Chceme, aby rok 2021 bol v našej spoločnosti rokom rastu a inovácií. Chceme sa kvalitatívne zlepšovať v oblasti služieb klientom i podpory spolupracovníkov. Klientom by sme radi ponúkli vlastnú aplikáciu na efektívnu správu financií či servisné služby vlastného call centra. Máme záujem budovať nové pobočky dostupné v ďalších okresných mestách. Naše portfólio chceme posilniť novými obchodnými partnerstvami a ďalšími inovatívnymi službami.

Rovnako by som si želal, aby sme vám v nadchádzajúcom roku ponúkli ešte lepšie podmienky na vzájomnú spoluprácu. Zameriame sa predovšetkým na digitalizáciu služieb, ktorá prináša vyššiu efektivitu a časovú úsporu. Ako príklad uvediem kompletné digitálne podpisovanie nielen protokolov pri sprostredkovaní služby klientom, ale aj všetkých interných formulárov a tlačív. Máme záujem o spustenie kompletne digitálneho procesu náboru nových spolupracovníkov, spojeného s online vzdelávaním a adaptáciou nových finančných agentov. Do online prostredia chceme preniesť aj plán finančných služieb a proces prezentácie služby pre klienta „SINIF“. Našim spolupracovníkom plánujeme predstaviť novú online aplikáciu, ktorá spojí všetky ponúkané finančné či realitné služby a novú verziu informačného systému FINIS Verzia 3. Vyššiu úroveň podpory sprostredkovateľov by malo priniesť nové call centrum a virtuálny chatbot. Náš ďalší rozvoj spájame aj s prípravou vlastných developerských projektov v oblasti bytovej výstavby.

Keďže vnímame Finanzpartner ako etickú spoločnosť, ktorá sa hlási k spoločenskej zodpovednosti, cítime potrebu podieľať sa aj na rozvoji našej krajiny. Chceme, aby sme sa čo najviac správali ekologicky a aby naše podnikanie negenerovalo zbytočný odpad alebo nezmyselnú spotrebu prírodných zdrojov. Pretože sa zaujímame o lepšiu finančnú budúcnosť pre naše deti a našich klientov, radi by sme prispeli k zvyšovaniu finančnej gramotnosti na Slovensku – napríklad prostredníctvom online vzdelávacích programov a videí. Ja osobne som presvedčený, že po ťažkých mesiacoch nás čaká silný rok v znamení rastu.

Bol by som rád, ak by mi situácia umožnila poďakovať za úspešnú spoluprácu každému osobne. Žiaľ, musím tak urobiť iba na diaľku. Ďakujem za vašu prácu, vaše nasadenie a osobný prínos v tomto roku. Dovoľte mi popriať vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych a milovaných. Do nového roka vám želám predovšetkým pevné zdravie a pozitívnu myseľ. Rok 2021 bude určite lepší a my vo Finanzpartner počítame s vami!

Igor Čečko
generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva