Jedným z pilierov našej spoločnosti je i kontinuálne a celoživotné vzdelávanie. Finančný trh sa dynamicky mení a prvenstvo patrí iba tým, ktorí dokážu flexibilne reagovať. Už renesančný filozof Francis Bacon tvrdil, že „vedomosti sú silou“, a to isté platí i dnes. Naším cieľom je, aby sme vám dokázali zabezpečiť prístup k vzdelávaniu v atraktívnej a efektívnej forme. Preto nás veľmi teší, že vám môžeme pod hlavičkou Finanzpartner Academy predstaviť nový vzdelávací online portál. O výhodách e-learningu sme sa rozprávali s Marcelou Ondušovou, našou produktovou manažérkou a dlhoročnou školiteľkou.

Marcela, ako sama vnímaš úlohu vzdelávania pri sprostredkovaní finančných služieb?

V každom trhovom odvetví platí, že kvalita poskytovanej služby závisí do veľkej miery od odbornosti ľudí, ktorí službu poskytujú. Najlepšie to vystihol pán Baťa, ktorý povedal známu vetu – „Vybuduj ľudí a oni ti vybudujú firmu.“ Ja osobne vnímam kľúčovú úlohu vzdelávania v dvoch rovinách. Tou prvou je garancia odbornosti, pretože v sektore finančných služieb sa často mení produktové portfólio a legislatíva. Druhú rovinu vzdelávania vidím v jej motivačnej stránke. Vzdelávanie ponúka ľuďom rozvoj ich odbornosti, schopností a zručností. Ten, kto má vlastnosti ako vytrvalosť, radosť z učenia sa a odvahu, má aj vyššiu šancu byť kariérne či finančne úspešný.
V našej spoločnosti všetkých spolupracovníkov vo vzdelávaní aktívne podporujeme. Cieľom nášho vzdelávacieho programu Finanzpartner Academy je vytvárať našim kolegom priestor pre ich odborný rast a osobnostný rozvoj prostredníctvom rôznych foriem výuky. Naša vzdelávacia akadémia aktuálne ponúka tematické webináre, e-learnigové kurzy či tímové online porady na zdieľanie „Best Practices“.

Prečo ste sa rozhodli spustiť nový vzdelávací portál?

Naše vzdelávanie doteraz prebiehalo formou prezenčných seminárov vo vybraných hoteloch. Jeden na západe a druhý na východe Slovenska. Pravidelne sme sa stretávali s ľuďmi na Adaptačnom seminári, Dni neživotného poistenia, Investičnom dni a mnohých ďalších produktových seminároch. Rovnako sme kolegov pozývali na rôzne rozvojové tréningy. Vzdelávanie a rozvoj je aj v rukách manažérov a riaditeľov našich štruktúr. Musím ich pochváliť za ich kreativitu a systém práce s ľuďmi, ako v procese adaptácie, tak aj v nadstavbových školeniach.
Ľudová múdrosť hovorí, že jediná istota je ZMENA. Tá, ktorá prišla v marci spolu s koronavírusom a následnými karanténnymi opatreniami, zasiahla nás všetkých. Ešte pred pandémiou sme chceli vzdelávanie digitalizovať. Samotný príchod ochorenia COVID-19 tento proces iba urýchlil. Som rada, že sa nám podarilo v pomerne krátkom čase predstaviť nový online vzdelávací portál.

Aké sú jeho hlavné výhody?

Online vzdelávanie ponúka obrovské množstvo výhod. Šetrí čas, šetrí peniaze, práca s e-learningom je intuitívne jednoduchá, portál je nepretržite dostupný pre každého. Ja osobne vnímam hlavnú výhodu online vzdelávania aj v procese adaptácie nových ľudí, ktorí prichádzajú k nám do spoločnosti. Nováčikom postupne sprístupňujeme kurzy, tak aby zvládli v určenom čase daný obsah a rozsah školení. Po absolvovaní kurzu alebo záverečného testu školenia sa účastníkom automaticky vygeneruje certifikát s menom, ktorý im zasielame priamo do emailovej schránky. Na centrále spoločnosti máme zároveň prehľad, ktorý spolupracovník už absolvoval konkrétne školenie. Vieme tak osobne a cielene pristupovať ku každému kolegovi a veľmi efektívne mu pomáhať vo vlastnom rozvoji.

Čo tvorí jeho obsah?

Náš vzdelávací portál dnes tvorí deväť modulov. Prvý modul sa venuje povinným právnym kurzom, ako napríklad AML školenie či Ochrana spotrebiteľa. Druhý modul predstavuje našu spoločnosť, naše hodnoty, systém práce a odmeňovania. Tretí modul zastupujú produktové kurzy. Všeobecné kurzy k jednotlivým sektorom finančného trhu, ako aj konkrétne kurzy zamerané na produkty a procesy našich vybraných partnerov. Štvrtý modul sa týka obchodného cyklu a práce s klientskymi materiálmi. Piaty zase práce s materiálmi pre spolupracovníka a procesu náboru. V šiestom module nájdu kolegovia záznamy zo všetkých zrealizovaných webinárov Finanzpartner, ako aj webináre našich partnerov. Siedmy modul ponúka rozvoj talentov a lídrov. Ôsmy modul ponúka individuálny koučing a posledný deviaty modul predstavuje našich top kolegov. Modul obsahuje rank listy najlepších spolupracovníkov po jednotlivých produktoch za predchádzajúci mesiac. Každý užívateľ portálu disponuje vlastným online profilom a osobným kontom, pomocou ktorého sa do jednotlivých modulov a kurzov prihlasuje.

Ako a odkedy ho budú môcť spolupracovníci Finanzpartner využívať?

Vzdelávací portál sme spustili začiatkom mája, dnes je online vzdelávanie dostupné pre všetkých našich spolupracovníkov. Aktuálne je dostupných 20 kurzov, pričom jednotlivé moduly systematicky dopĺňame. Vzdelávanie treba vnímať ako živý proces, pretože jednotlivé materiály neustále aktualizujeme a pridávame nové. Každý nový spolupracovník, ktorý k nám nastupuje, dostane už v procese registrácie do NBS emailovú pozvánku s prihlasovacími údajmi do nášho e-learningu. Nováčik je zaradený v skupine Onboarding a postupne mu sprístupňujeme všetky moduly. Mysleli sme aj na kandidátov z náboru, ktorým vieme v špeciálnom režime takisto predstaviť ochutnávku nášho vzdelávania. Aby sa mohli na vlastné oči predstaviť, ako moderne a efektívne pristupujeme v spoločnosti Finanzpartner k vzdelávaniu.