Rozdiel v mzdách mužov a žien na Slovensku je v súčasnosti až na úrovni 18,8 %. Je to oveľa viac ako  v priemere EÚ (cca 12 %). Ženy musia pracovať o dva mesiace dlhšie, aby dosiahli rovnakú ročnú mzdu ako muži. V spoločnosti Finanzpartner dlhodobo bojujeme proti rodovým predsudkom a diskriminácii. Vďaka transparentnému províznemu systému u nás ženy zarábajú rovnako ako muži.

Faktory, ktoré hľadať za nižším príjmom žien na Slovensku

Ak muž a žena na Slovensku pracujú na rovnakej pozícii a dokonca v rovnakej firme, neznamená to automaticky, že majú aj rovnaký plat. Opak je pravdou. Na nerovnom zárobku žien a mužov sa podieľa viacero faktorov. Tým hlavným sú rodové stereotypy, ktoré v našej krajine pretrvávajú desiatky rokov. Značná časť spoločnosti s nimi nemá záujem ani bojovať, ale práve naopak, umelo priživuje predstavu ženy – matky, ktorej miesto je v domácnosti. Ďalším faktorom, ktorý spôsobuje nerovnosť platov je, že väčšina žien zažije kariérnu prestávku aj pre materskú alebo rodičovskú dovolenku. Posledným faktorom je samotná výchova, proces vzdelávania a príprava žien na vstup na trh práce. Dievčatám sa počas dospievania neraz podsúva predstava o nižšej pracovnej náročnosti či kariérnych ambíciách, pretože sa vydajú a budú sa starať o deti.
Konfederácia odborových zväzov na Slovensku uvádza, že muži zarábajú približne o 9,5 % viac ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Naopak, ženy majú mzdy približne o 10 % nižšie ako je priemerná mzda.

1 mužské euro = 82 ženských centov.

Rozdiely v odmeňovaní ovplyvňujú životnú úroveň celej spoločnosti. Kým muž zarobí jedno euro, žena 82 centov. Slovensko patrí v Európe ku krajinám s najväčšími platovými nerovnosťami. To, že ženy majú menší plat, so sebou prináša aj riziko chudoby na dôchodku. V roku 2020 dostávali dôchodkyne v krajinách európskej únie nad 65 rokov v priemere o 28,3 % nižšie dôchodky ako muži. Situácia medzi členskými štátmi je rôzna, kým na Malte je tento rozdiel až 39,3 %, v Estónsku len 1,1 %. Na Slovenku predstavuje rozdiel v dôchodkoch 10,7 %.

Finanzpartner ponúka rovnaké podmienky pre všetkých

Podľa štatistík Európskeho parlamentu je Luxembursko jedinou krajinou, ktorej sa podarilo zmazať platové rozdiely medzi mužmi a ženami. Ak sa však kvôli pracovným podmienkam nechcete sťahovať stovky kilometrov, zvážte spoluprácu so spoločnosťou Finanzpartner. Tá podniká v oblasti finančných služieb na Slovensku už od roku 2008. Od svojho vzniku sa riadi filozofiou rovnakých pracovných a finančných podmienok pre mužov i ženy.

Sprostredkovanie finančných služieb využíva odmeňovacie schémy založené fixne podľa výšky obratu. Pri tomto type podnikanie je jedno, či je finančný sprostredkovateľ muž alebo žena, pretože provízne tabuľky sú fixne dané. To isté platí aj pri kariérnom raste. Ten je rovnako fixne stanovený a transparentne prezentovaný v rámci firmy. V spoločnosti Finanzpartner dnes ženy tvoria väčšiu polovicu riadiacich štruktúr.

Naša spoločnosť navyše ponúka rôzne formy spolupráce, ktoré sú založené na časovej flexibilite. Medzi našimi spolupracovníčkami sú často aj mamičky na materskej či rodičovskej dovolenke, ktoré sa chcú profesne realizovať aj v tejto fáze života.

#ZACINAME

Ak aj vy pociťujete v práci diskrimináciu alebo sa stretávate s rodovými predsudkami, zvážte, či má význam v takomto prostredí naďalej pracovať. Každá zmena zamestnania prináša určitý risk. Ale ako sa hovorí, risk je zisk. Pridajte sa aj vy k našim spolupracovníkom a získajte všetky výhody, ktoré ponúka práca v oblasti finančných služieb.

Aby sme vám pomohli zvládnuť akékoľvek obavy zo zmeny zamestnania, pripravili sme špecializovanú webstránku pre všetkých záujemcov o spoluprácu. Na stránke nájdete všetky podstatné informácie, ktoré sa týkajú našej ponuky. Navyše vám prezradíme aj to, ako bude vyzerať vašich prvých 100 dní v spoločnosti Finanzpartner. Viac na www.zaciname.eu

Ak hľadáte rovnaké pracovné podmienky a plne akceptujúci prístup, počítajte s nami.

Igor Čečko
generálny riaditeľ, Finanzpartner

Zdroj použitých informácií: www.europarl.europa.eu, správa agentúry TASR