Viete, čo má spoločné Rihanna, Harrison Ford a Tom Cruise? Predtým, než sa stali svetovo slávnymi, pracovali dlhé roky v úplne iných povolaniach. Rihanna bola kadetkou v armáde, Harrison Ford sa dlhé roky živil ako tesár a Tom Cruise navštevoval františkánsky seminár s cieľom stať sa kňazom. Vaše vzdelanie nemusí vždy rozhodovať o vašom úspechu. A vo svete finančných služieb to platí obzvlášť.

Pracovný portál Kariéra.sk realizoval nedávno prieskum na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva, do ktorého sa zapojilo 3 255 respondentov. V prieskume sa ľudí na Slovensku pýtali, či pracujú v odbore, na ktorý ich pripravovala škola. V oblasti, ktorú naozaj vyštudovali, pracujú podľa prieskumu iba 2 z 10 ľudí (presne 23,68 %). Ďalších takmer 10 % opýtaných uviedlo, že pracovný odbor, ktorý študovali, ich vôbec nezaujíma.

Vzdelávací systém na Slovensku dlhodobo bojuje so svojimi vlastnými problémami. V rebríčku kvality vysokých škôl sa Slovensko pohybuje na chvoste krajín EÚ. Absolventi stredných a vysokých škôl často nie sú dostatočne pripravení na bežnú prax. Mnohé školy s pochybnou akreditáciou devalvovali hodnotu vzdelania a titul zo školy dnes už nehrá takú kľúčovú úlohu, ako tomu bolo v minulosti. Manažéri a hľadači talentov sa zameriavajú skôr na celkovú osobnosť človeka, mäkké zručnosti, chuť na sebe pracovať a ďalej rozvíjať svoj potenciál.

Rekvalifikácia ako kľúč k flexibilite na trhu práce

Ak je človek v práci nespokojný, nemal by v nej pokračovať. Trpí tým nielen on sám, ale aj jeho okolie či samotná organizácia, pre ktorú pracuje. Kariéru má dnes každý vo svojich rukách a sám rozhoduje o svojej ceste životom. Kariéra môže v rôznych obdobiach života nabrať celkom iné smerovanie, na aké vás pripravovala škola. Niekedy sa oplatí vykročiť do neznáma. Na rekvalifikáciu a s ňou súvisiacu zmenu práce nie je nikdy neskoro. S technologickým vývojom a príchodom umelej inteligencie mnoho tradičných povolaní zanikne a ďalšie nové sa na trhu práce objavia. Kľúčovým faktorom k úspechu ostane snaha učiť sa nové veci a s ňou spojená pracovná flexibilita.

#zaciname 

Ak aj vy patríte k ľuďom, ktorí nie sú spokojní so svojím súčasným zamestnaním, je čas na zmenu kariéry. Zmena práce alebo rekvalifikácia je závažným krokom v živote každého z nás. V spoločnosti Finanzpartner sme preto spustili nový náborový program #ZACINAME. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť potencionálnym uchádzačom o spoluprácu čo najviac informácií hneď v úvode a tak znížiť ich obavy zo zmeny kariéry. Nová multimediálna stránka www.zaciname.eu obsahuje viacero tematických kapitol, ktoré krok za krokom približujú prácu finančného sprostredkovateľa. Navštívte našu stránku, dohodnite si úvodné stretnutie s naším zástupcom a iba vy sám/sama sa následne rozhodnete, či vás naša ponuka na spoluprácu zaujala alebo nie.

Prečo začať s nami?

Finančný sektor má dnes čo ponúknuť. Podľa údajov Finstat kraľuje rebríčku najziskovejších odvetví. Práve v sektore finančného sprostredkovania je najvyššia návratnosť vlastného kapitálu (ROE). Podľa údajov Štatistického úradu SR za rok 2023 bola priemerná mesačná mzda v odvetví finančné a poisťovacie činnosti vo výške 2 428 eur. A samozrejme, nechýba ani celá škála finančných a nefinančných benefitov, ktoré sa rádovým zamestnancom v trvalom pracovnom pomere nedostávajú.

Naša ponuka platí pre všetkých. Či už ste čerstvým absolventom strednej a vysokej školy, práve ste ukončili rodičovskú dovolenku alebo jednoducho túžite po zmene. Našim spolupracovníkom ponúkame prístup k bezplatnému vzdelávaciemu systému, vďaka ktorému sa rýchlo zaučíte do praxe. Na vašej ceste vás bude v začiatkoch sprevádzať skúsený mentor, vďaka ktorému zvládnete všetky obavy.

Na zmenu kariéry nebol nikdy lepší a vhodnejší čas, ako je tomu dnes. Ak máte záujem pracovať na svojej kariére a finančne zabezpečenej budúcnosti, počítajte s nami.

Igor Čečko

generálny riaditeľ, Finanzpartner

 

zdroj:

https://kariera.zoznam.sk/tlacova-sprava/2311677/Az-37—Slovakov-pracuje-v-inom-odbore–ako-vystudovali

http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i2F54CEABC9464EB6B9D47D7B63C86C2B%22)&ui.name=Priemern%C3%A1%20mesa%C4%8Dn%C3%A1%20mzda%20pod%C4%BEa%20odvetv%C3%AD%20%5bpr0205qs%5d&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets%2fcommon%2fclose.html

https://regiony.sme.sk/c/23250828/bankam-slovaci-doveruju-viac-ako-cirkvi.html