Na Slovensku dnes pôsobia stovky spoločností, ktoré podnikajú v oblasti sprostredkovania finančných služieb. Stať sa úspešným vo vysoko konkurenčnom prostredí vyžaduje viac ako talent, vytrvalosť či každodennú drinu. Ak chcete byť úspešní, musíte sa v prvom rade dokázať odlíšiť. Štýlom práce, kultúrou spoločnosti, ale aj samotným prístupom, s ktorým vyberáte svojich budúcich spolupracovníkov.

Spoločnosť Finanzpartner vznikla v roku 2008 takpovediac na zelenej lúke. Za viac ako 13 rokov pôsobenia na trhu finančných služieb prešla dlhý kus cesty. O tom, že príbeh spoločnosti Finanzpartner je príbehom úspechu, hovoria hlavne dosiahnuté výsledky. Tržby spoločnosti vyleteli z nuly na tri milióny eur ročne, priestory prvej kancelárie v bývalých mraziarenských skladoch vystriedala celoslovenská pobočková sieť s centrálou v bratislavskom Starom Meste. Spoločnosť Finanzpartner sa dnes stará o osobné financie viac ako 100-tisíc klientov a spolupracuje s viac ako 50 obchodnými partnermi. „Pamätám na náš prvý rok podnikania. Vtedy sme fungovali v rovnici 3-2-1. Boli sme traja kolegovia, mali sme dva počítače a jedného zmluvného partnera,“ spomína s úsmevom generálny riaditeľ spoločnosti Igor Čečko. „Dnes je naša spoločnosť v najlepšej kondícii po všetkých stránkach. V rámci podporných obchodných nástrojov máme to najlepšie, čo súčasný trh ponúka. Vlastný informačný systém, ktorý bol v spolupráci s IT developermi vytvorený špeciálne pre nás. Ďalej vlastné online nástroje, kalkulačky, používame e-Podpis. Spolupracovníkom bezplatne ponúkame online školu obchodu, certifikované vzdelávanie či pravidelné online webináre. Finanzpartner má ambíciu rásť, pretože rast považujeme za celkom prirodzený. Sprevádza nás prakticky od prvého dňa fungovania našej spoločnosti.“

Rozdiel, ktorý vidno na prvý pohľad

Príbeh spoločnosti Finanzpartner je unikátny už jej samotným vznikom. Za ním treba hľadať vyštudovaného právnika Eduarda Nagya, ktorý po návrate z Čiech hľadal podnikateľské a investičné príležitosti. Ak by sme sa pozreli na to, ako fungoval trh finančných služieb v tej dobe, narazili by sme na gigantov, orientovaných na zisk a malých lokálnych hráčov, z ktorých väčšina už dnes ani neexistuje. Prvé historické stretnutie Eduarda Nagy a Igora Čečka sa uskutočnilo v roku 2009. „Chceli sme založiť nového samostatného finančného agenta. Vedeli sme však, že chceme byť iní, ako tí ostatní. Našu spoločnosť sme založili na troch princípoch, ktorým sme verní až do dnes. Tým prvým je výplata provízií v správnej výške a vždy načas. Druhým sú korektné obchodné vzťahy, ktoré fungujú obojstranne. Naše slovo platí a to isté vyžadujeme aj od našich spolupracovníkov. A za tretie, dávať vždy niečo navyše – nejakú pridanú hodnotu. Či už finančnú – v podobe prémií, alebo emočnú – v rodinnom a osobnom štýle vedenia našej spoločnosti,“ vysvetľuje Eduard Nagy.

Začiatky nie sú nikdy jednoduché a to isté platí aj o príbehu spoločnosti Finanzpartner. Igor Čečko spomína, ako v mene novej neznámej spoločnosti oslovoval prvých kandidátov na spoluprácu. „Ten pán, s ktorým som sa stretol, mi veľmi pragmaticky povedal, že tomu moc neverí a mám sa ozvať o päť rokov. O to viac bol prekvapený, keď som sa s ním skutočne po piatich rokoch opätovne spojil. Ja som stále budoval Finanzpartner, on medzitým vystriedal tri rôzne spoločnosti.“

Eduard Nagy a Igor Čečko sú hrdí najmä na to, že za celú dobu existencie spoločnosti nezmenili jej stanovené pravidlá. „Sme asi jediní na trhu, kto má stále rovnaké pravidlá hry, kariéry či odmeňovania. Spolupracovníci, s ktorými sme začínali pred desiatimi rokmi, sa s nami dvomi  stretávajú stále aj dnes. Nič sa nezmenilo, len sme všetci o 10 rokov starší.“

Nikdy nekritizujeme

Rast každej spoločnosti závisí od jej spolupracovníkov či zamestnancov. Dnes ponúka klientom finančné služby pod značkou Finanzpartner viac ako tristo sprostredkovateľov. „V oblasti náboru by sme mohli byť oveľa agresívnejší. My sme však touto cestou nikdy nešli, nie je nám vlastná. Nikdy nekritizujeme našich konkurentov. Naša spoločnosť vyznáva princípy organického rastu. Ak niekto nie je spokojný tam, kde je dnes a osloví nás, radi sa s ním stretneme a predstavíme mu našu víziu. Ak sa mu táto príležitosť páči a jej s ňou stotožnený, radi ho privítame v našich radoch. Teší nás, že v takomto modeli dosahujeme viac ako 90 %-nú úspešnosť, kedy sa zo záujemcu stáva reálny spolupracovník,“ vysvetľuje Eduard Nagy. Igor Čečko s humorom dopĺňa: „My nie sme tí, čo chodia po konkurencii, trasú stromom a čakajú, ktoré jablko sa ku nám prikotúľa. Ľudovo povedané – nerozvádzame manželstvá. Máme hodnotový systém, morálny kompas a integritu v rozhodnutiach, ktorá stojí na tradičných hodnotách.“ Spoločnosť ctí princíp reťazca dôvery, kedy vkladá dôveru do spolupracovníkov, ktorým zas dôverujú ich klienti.

Spolupráca, ktorá ponúka niečo navyše

O pracovnom čase, mieste výkonu práce či výške zárobku v spoločnosti Finanzpartner rozhoduje každý spolupracovník sám za seba. Každý má k dispozícii prepracovaný systém administratívnej, technickej či produktovej podpory. Finanzpartner disponuje vlastným back-officeom a vlastnými IT systémami. Svojich spolupracovníkov motivuje k čo najvyššej miere využívania digitálnych služieb. Spoločnosť ctí myšlienky zodpovedného podnikania a trvalo udržateľného prostredia. K spolupráci pozýva skúsených sprostredkovateľov i úplných nováčikov, ktorým pomáha odhaliť vlastný osobný a obchodný potenciál.

Eduard Nagy vysvetľuje, v čom spočíva jedinečnosť, ktorú Finanzpartner ponúka svojim spolupracovníkom: „Naše podnikateľské aktivity sú diverzifikované. Od nášho vzniku pôsobíme prostredníctvom ďalších spoločností aj v realitnom segmente, devolopmente či farmácii. Diverzita podnikania má zmysel, pretože ponúka rôznorodosť práce a dokáže pokryť nestabilitu. Firmy, ktoré sú úzko profilované, majú pri trhových výkyvoch problém. Ukázala to hospodárska kríza a dnes to odhaľuje pandémia. My dokážeme týmto výkyvom čeliť, pretože máme diverzifikované portfólio. A to prenášame aj na našich spolupracovníkov. Ak má finančný sprostredkovateľ záujem, radi mu pomôžeme aj s podnikaním v oblasti realít. Máme najviac realitných kancelárií a agentov na Slovensku. Kto má záujem, môže sa venovať obchodovaniu s realitami. Navyše, môže sa sústrediť iba na samotný predaj, pretože služby právnikov a zmluvných realizátorov zastrešíme my. A ak má niekto skutočné ambície, môže sa podieľať i na našich aktivitách v oblasti developerských projektov. To, čo robíme, je rozvetvené a účasť na diverzifikovanom podnikaní ponúkame aj našim spolupracovníkom.“

Igor Čečko dodáva: „Finanzpartner ponúka podnikateľskú príležitosť jednotlivcom či celým obchodným skupinám. Dnes je spoločnosť v najlepšej forme. Ponúkame komplexné služby poskytované z jedného zdroja. Som presvedčený, že ak nám ľudia uverili v našich začiatkoch, tak dnes, keď sme v perfektnej kondícii, nám uveria ešte viac. Ak máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou, tešíme sa na vás a počítame s vami.“

Igor Čečko, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva

 

Eduard Nagy, predseda predstavenstva

 

Centrála spoločnosti