Na Slovensku nie je veľa spoločností, ktoré začínali takpovediac na zelenej lúke a vďaka vlastnej šikovnosti a tvrdej práci uspeli v silno konkurenčnom biznise. Spoločnosť Finanzpartner, ktorá dnes podniká predovšetkým na trhu finančných služieb, je jednou z nich. Jej zakladateľom,  Eduardovi Nagyovi a Igorovi Čečkovi, sa podarilo z nuly vybudovať silnú a stabilnú spoločnosť s trojmiliónovými tržbami a stovkami spolupracovníkov. Ich príbeh nie je až tak odlišný od príbehov velikánov, akými sú Steve Jobs či Jeff Bezos, len je písaný v našich skromnejších slovenských reáliách. A ako tomu v dobrých príbehoch býva, aj história spoločnosti Finanzpartner začala na nezvyčajnom mieste.

„…jedno veľké šťastie“

Eduard Nagy sa narodil v Nitre a právnickú fakultu UK vyštudoval v Bratislave. Slovensko na prahu nového milénia neponúkalo pre mladého človeka až tak veľa inovatívnych či investičných príležitostí. Preto sa rozhodol odísť za bratom do susedných Čiech. V Prahe sa stal odborníkom na finančné právo, pričom poskytoval svoje služby najväčším bankovým domom, finančným inštitúciám, ale aj Českej národnej banke. Jeho pracovné povinnosti a klientela si však čoraz častejšie vyžadovali osobnú prítomnosť v Bratislave, do ktorej sa nakoniec v roku 2006 opätovne vrátil. Na Slovensko si priniesol aj chuť po vlastnom podnikaní. Zameral sa na finančný a realitný trh, v ktorom videl obrovský potenciál.

Teraz sa vydajme na úplne opačný koniec republiky. Igor Čečko sa narodil vo Vranove nad Topľou. Kariéru športovca kvôli zraneniu vystriedal za štúdium, ktoré ukončil ako absolvent Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Ako sám hovorí: „Pochádzal som zo skromných pomerov, aké pozná mnoho ľudí na východe Slovenska. Keďže som chcel pre seba a svojich blízkych lepšiu budúcnosť, hľadal som spôsob, ako zarobiť peniaze. Jednoduchou logikou som peniaze hľadal tam, kde sú – teda v bankovníctve a finančných službách. Už počas vysokoškolského štúdia som začal pracovať ako finančný sprostredkovateľ pre jednu maklérsku spoločnosť. A ako každé „mladé ucho“, začal som pekne od nuly.“ Po absolvovaní školy pokračoval v retailovom biznise finančných služieb pre klientov, pričom postupne kariérne stúpal až na manažérske pozície. Na pozadí dôchodkovej a zdravotnej reformy ponúkal vedeniu vtedajšej spoločnosti vlastné nápady a inovácie, ktoré sa však nestretli s pochopením. Po odchode z maklérskej spoločnosti pracoval rok ako riaditeľ komerčnej banky. V korporátnom prostredí však nenachádzal energiu a dravosť, na akú bol zvyknutý.

V tomto momente do príbehu spoločnosti Finanzpartner vstupuje povestná šťastena. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra v novembri 2008. K prvému osudovému stretnutiu Eduarda Nagya a Igora Čečka došlo o niekoľko mesiacov neskôr, v roku 2009. Už počas prvého stretnutia v kaviarni obaja pochopili, že našli súlad v hodnotách a vízii vlastného podnikania. Igor Čečko s odstupom rokov hodnotí tento životný moment ako „…jedno veľké šťastie. Šťastie bolo to, že som sa spoznal s Eduardom Nagyom. Šťastie bolo to, ako je hodnotovo nastavený a to, že povedal, že ideme dlhodobo. Dnes je jasné, že svoj sľub dodržal.“

Eduard Nagy ponúkal široké právne znalosti a disponoval dôležitými kontaktmi z finančného trhu. Igor Čečko mal za sebou dlhoročnú prax a skúsenosti z brandže. Slovo dalo slovo a spoločnosť Finanzpartner začala svoju podnikateľskú činnosť na veľmi nezvyčajnom mieste – v bývalých skladoch bratislavských mraziarní. Igor Čečko sa kvôli novému podnikaniu presťahoval z východného Slovenska do Bratislavy. Úsmevnou a ľudskou príhodou je, že aby sa v meste nestratil a nepôsobil ako cudzinec, jazdil po večeroch autom za trolejbusmi a autobusmi, pričom sa učil názvy ulíc a mestské trasy.

Eduard Nagy spomína na prvé mesiace fungovania spoločnosti takto: „Všetko sme prakticky budovali od začiatku. Nemali sme nič viac ako kancelárske stoly a dva počítače. Okrem mňa a Igora s nami pracovala ešte jedna kolegyňa. Mali sme však jasnú víziu v tom, že spoločnosť chceme budovať podľa vlastných pravidiel. V sektore finančných služieb väčšina maklérskych spoločností vzniká odštiepením z existujúcich – tých, čo tu boli po revolúcii ako prví. Spoločnosti, ktoré začínali od nuly, zväčša vydržali len niekoľko mesiacov a pôsobili len na lokálnej úrovni. My sme však mali niekoľko veľkých výhod – znalosti, prehľad o trhu, kontakty a počiatočný kapitál. Vďaka týmto prostriedkom sme získali čas budovať Finanzpartner podľa našich predstáv. Trvali sme na tom, že všetko sme chceli mať vlastné. Vlastný informačný systém, online vzdelávanie, online kalkulačky či marketingové materiály. Veľký dôraz sme vždy kládli na digitalizáciu služieb. Videli sme jej efektivitu a časovú úsporu. Navyše, snažíme sa podnikať šetrne k prírode. V spoločnosti Finanzpartner sme sa vydali cestou ekológie a spoločensky zodpovedného podnikania sami a intuitívne. Ešte predtým, ako to začalo byť „moderné“.

Tri piliere spoločnosti

Trh finančných služieb je tvrdo konkurenčným prostredím a obom pánom bolo jasné, že ak chcú uspieť, musia sa odlíšiť. Byť iní ako desiatky spoločností naokolo. „Spoločnosť Finanzpartner sme sa rozhodli vybudovať na troch pilieroch,“ pokračuje Igor Čečko. „Tým prvým sú korektné vzťahy – so spolupracovníkmi a obchodnými partnermi. To znamená, že vždy dodržíme dohodu a dané slovo. Rovnako sme však trvali na tom, aby aj druhá strana dodržiavala spoločné dohody. Druhý pilier sa týkal vyplácania provízií – v dohodnutej výške a vždy načas. Tretí pilier je našou snahou ponúkať niečo extra, niečo navyše, čo nie je štandardom. Či už sú to produkčné prémie, dovolenky, technická a administratívna podpora alebo v našej brandži veľmi cenené kontakty na klientov. Každý, kto s nami spolupracoval vie, že my nemeníme pravidlá počas hry. Ako zaujímavosť uvediem, že od nášho vzniku sme ani raz nemenili systém kariéry a pravidlá odmeňovania. Skôr sme ešte pridávali. Ako sa hovorí, začali sme na 100 % a potom sme postupne pridávali.“

V roku 2009 spoločnosť zarobila dvestotisíc eur, čo sotva pokrylo náklady. Obaja páni však neúnavne  predstavovali svoju víziu ďalším a ďalším ľuďom. Eduard Nagy vysvetľuje: „V obchode veľmi dbáme na kvalitu produkcie. Naše finančné storno v priebehu 24 mesiacov je pod 6 %, pričom trhový priemer sa pohybuje niekde na úrovni medzi 10 až 15 %.“ Trvalo takmer dva roky budovania spoločnosti, kedy došlo k prvému výraznému úspechu. Na jeseň v roku 2010 sa k spoločnosti pridalo prvé veľké riaditeľstvo s desiatkami spolupracovníkov a neskôr, v máji 2012, v spoločnosti privítali významné riaditeľstvo s takmer stovkou spolupracovníkov. Obchodu sa začalo dariť, spoločnosť získavala postupne svoje renomé. V roku 2014 sa pridalo ďalšie riaditeľstvo, v roku 2016 ďalšie dve riaditeľstvá. Spoločnosť Finanzpartner si získala dôveru nielen zo strany spolupracovníkov, ale i obchodných partnerov. Postupne získala poistné kmene a prebrala miestne obchodné aktivity veľkých medzinárodných spoločností ako napríklad Aegon alebo Amslico. Akcionári týchto koncernov zverili starostlivosť o tisícky klientov spoločnosti, ktorá si získala ich dôveru.

Finanzpartner vstupuje do novej dekády

Spoločnosť Finanzpartner je po takmer 13 rokoch od svojho založenia vo vrcholnej kondícii. Spolupracuje s viac ako tromi stovkami finančných sprostredkovateľov a viac ako päťdesiatimi  obchodnými partnermi. Disponuje sieťou štyroch desiatok obchodných kancelárií, zastúpených vo všetkých krajoch Slovenska. Stará sa o zaistenú finančnú budúcnosť pre stotisíc klientov a ich rodiny. Eduard Nagy a Igor Čečko sa pri svojich podnikateľských aktivitách spoliehajú na ich diverzitu. Okrem finančných služieb sú aktívni aj na realitnom trhu, na poli farmácie, poskytovania právneho poradenstva a v posledných rokoch prichádzajú aj s vlastnými developerskými a investičnými projektmi. Igor Čečko uzatvára: „Dnes sme kapitálovo najsilnejší od svojho vzniku. Máme všetky podporné nástroje, ktoré naši spolupracovníci potrebujú pre svoju činnosť. Z prvých dvestotisíc eur sme sa dostali k ročným tržbám na úrovni troch miliónov, čo je pätnásťnásobok. Ak pripočítame i naše ostatné obchodné aktivity z iných trhov, dostávame sa až k sume desať miliónov eur. Začíname ďalšiu dekádu budovania spoločnosti a chceme porásť. Rast je pre nás prirodzený. Ak nám v našich počiatkoch uverilo toľko ľudí, tak ja verím, že dnes ich bude ešte viac. Máme tu všetky nástroje a ideálne podmienky pre spoluprácu či podporu našich sprostredkovateľov.“

Verejný prísľub spoločnosti Finanzpartner znie „Počítajte s nami“. A s touto spoločnosťou treba určite počítať i v ďalšom desaťročí.

 

Kancelárske priestory v bývalých skladoch bratislavských mraziarní – rok 2010

 

Dnešná centrála spoločnosti v Bratislavskom Starom meste