Málokedy sa stane, že by Slovensku patrilo nejaké európske prvenstvo. A to už vôbec nehovorím o prvenstvách vo finančnom sektore. O to viac som sa tešil, keď koncom septembra predstavila spoločnosť Finax (na tlačovej konferencii zo zástupcami NBS a MPSVR) prvý spoločný európsky dôchodkový produkt.

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP – Pan-European Personal Pension Product) je finančným produktom osobného dôchodkového sporenia. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť doplnkový dôchodkový príjem v starobe. Ide o celoeurópsky produkt pod dohľadom národných orgánov a Európského orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). Slovensko sa stalo prvou krajinou v Európskej únii, ktorá uviedla PEPP do praxe. Tento produkt na Slovensku ponúka náš obchodný partner – spoločnosť Finax.

Dnes môžu Slováci sporiť na dôchodok prostredníctvom 3. dôchodkových pilieroch. Načo je teda vlastne dobrý nový produkt? Aké sú jeho výhody?

Rovnaké pravidlá vo všetkých krajinách
Kým 3. pilier je len slovenský, toto je celoeurópsky produkt. To znamená, že je rovnaký v celej EÚ. Ponúka rovnaké možnosti a pravidlá bez ohľadu na to, či ste Portugalec, Slovák  alebo Nemec. Tým, že jeho pravidlá bude určovať EÚ sa limitujú rôzne regulácia zo strany národných štátov, ako to s obľubou využívajú práve slovenskí politici každej éry.


Výhody PEPPu v skratke

  • PEPP je prenositeľný – výhodu ocenia hlavne občania, ktorí pracujú v zahraničí alebo žijú mimo Slovenska v iných EÚ krajinách.
  • Príspevok od zamestnávateľa – opäť, ocenia najmä občania, ktorí pracujú pre nadnárodné spoločnosti. Som presvedčený, že v krátkom časovom horizonte začne veľa korporátov tieto príspevky ponúkať ako formu zamestnaneckých benefitov.
  • Môžete si pri ňom uplatniť daňové zvýhodnenie (180 eur ročne).
  • Výšku príspevku si určuje sám sporiteľ.
  • Maximálna výška všetkých zaplatených poplatkov je stanovená na 1 % z výšky spravovaných úspor.
  • Úspory sú predmetom dedenia.

Na Slovensku produkt ponúka exkluzívne iba spoločnosť Finax. Pri Európskom dôchodku nebudú klienti Finaxu platiť žiadny vstupný ani výstupný poplatok. Budú hradiť jediný poplatok za riadenie portfólia vo výške 0,6 % p.a. + DPH, čiže spolu 0,72 % p.a. Minimálna výška jednorazového vkladu alebo pravidelného mesačného príspevku je len 10 eur. Príspevky sporiteľov bude Finax investovať do indexových fondov, podobne ako to robí prostredníctvom svojich produktov už dnes. Skladba portfólia v prvých rokoch sporenia bude prakticky identická ako pri súčasne ponúkanom 100 % akciovom portfóliu.

Európsky dôchodok má automatické fázy. Bližšie k dôchodkovému veku prichádza fáza, keď sa riziko znižuje zo 100 % akcií na tri pätiny (60 percent). Čiže ešte aj tesne pred tým alebo priamo počas dôchodku sa peniaze stále zhodnocujú v akciách.

Životný cyklus produktu sa skladá zo sporiacej a výplatnej fázy, pričom výplatná fáza je viazaná na odchod do dôchodku. Vo výplatnej fáze môže sporiteľ využiť viacero možností podľa vlastnej preferencie. Na výber má anuitné vyplácanie v dávkach, jednorazové vyrovnanie či postupné čerpanie do určenej výšky.

PEPP vs. 2. a 3. pilier

Spoločnosť Finax na svojej webstránke uvádza, že prípravu produktu sprevádzalo testovanie v stochastickom simulačnom modeli Oranžovej obálky, v projekte, ktorý dnes pre Sociálnu poisťovňu pripravuje odhady výšky dôchodkov z 3. piliera. V modelovom príklade použili 34. ročného sporiteľa, ktorý bude sporiť 30 rokov fixne 100 eur mesačne do veku 64 rokov, kedy pôjde na dôchodok. Pri priemernom scenári by mal sporiteľ získať približne o 40 % vyšší dôchodok, ako je tomu v 2. a 3. dôchodkovom pilieri. Prognóza je to naozaj lákavá.

Čo dodať na záver?
PEPP je veľmi zaujímavý a čoskoro môže byť i veľmi vyhľadávaný produkt. Rovnako môže byť jednou z odpovedí na klesajúcu pôrodnosť a starnúce obyvateľstvo na Slovensku. A určite je výborným riešením pre ľudí, ktorí krátkodobo či dlhodobo pracujú alebo žijú v zahraničí.

Igor Čečko
generálny riaditeľ, Finanzpartner

Zdroj: www.finax.eu